ליחצו לשליחת שאלה לרב
נשר
ביהכנ״ס הגדול ״היכל שלמה״
רח׳ הרב בן מוחא 83
יום שלישי ג׳ תמוז 27/6/17 למניינם בשעה 20:40 ניתן לרכוש את ספרי הרב בסיום השיעור במחירי הקרן לזיכוי הרבים

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור

אבות יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ פרק ב מש
שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעללעולם ישלש אדם תלמודו התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלגידול בנים לתלמוד תורה התשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלשיעור שנמסר בפני ילדי תלמוד תורה בין הזמנים
הפעלהפעלהפעלהפעלחינוך בנים לתלמוד תורה תשנז
הפעלהפעלהפעלהפעלחיוב חינוך הבנים לתלמוד תורה התשע
הפעלהפעלהפעלהפעלאבות יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ פרק ב מש
הפעלהפעלהפעלהפעלתלמוד תורה תשנז
הפעלהפעלהפעלהפעלתלמוד תורה ושכר המצוות תשנט

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV