ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

במקרה של בעיה בהפעלה שלחו אלינו תגובה, לחצו כאן למלא תגובה

הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות מה במדבר תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות מד במדבר תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות מג במדבר תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות מב בהר בחוקותי תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה חג השבועות התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות ב התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלמשבת ליום טוב שבועות התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות לח במדבר התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות לו התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות מתן תורה התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלחג שבועות מתן תורה התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלליל 49 לעומר וחג השבועות סגולות והנהגות התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת ליל חג השבועות לג נשא תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות כח בהר בחוקותי תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעללימוד ליל חג השבועות ומעלתו התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות יום מתן תורה לא במדבר תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות חג התורה ל במדבר התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה ערב חג שבועות התשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות כז במדבר תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות כד במדבר תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות התשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלחג שבועות נשא תשסג
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת שבועות שבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת חג השבועות תשסו
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת במדבר שבועות תשסא
הפעלהפעלהפעלהפעלבמדבר חג שבועות תשנה
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת במדבר שבועות תשסט
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת במדבר ערב שבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות נשא תשסט
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשנח
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשנט
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות א תשסז
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תפילה לחבקוק הנביא תשסה
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות חנה שמואל הנביא
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשס
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות במדבר תשנה
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשנו
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות מתן תורה תשנז
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות חג חדש
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשסז
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשסח
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשנה
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת במדבר ערב שבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלפרקי אבות ו לקראת חג השבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות א
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות ב
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות ג
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות ד הלכות יום טוב
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות ה כג סיון תשסד
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות ומנהגי חג השבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת חג השבועות תשע
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות חג השבועות תשע
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות טו נשא תשע
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות התשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות ב התשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלזהר לחג השבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות חג הביכורים
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות חג השבועות התשעא