ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
פרשת ראה יג תשעזהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבנו יונה א ראה תשעזהפעלהפעלהפעל
תוכחות בתשעה באב עז ואתחנן תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע שיח עקב תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת עקב תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קצא קכט עא עקב תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב יט תשעזהפעלהפעלהפעל
תפילה ברכת רפאנו עקב תשעזהפעלהפעלהפעל
הפסיקה כדעת מרן הבית יוסף זל עקב תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב יח תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב יז תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קצ קכו עב ואתחנן תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת אתחנן תשעזהפעלהפעלהפעל
דברים האסורים בתשעה באב עו ואתחנן תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יט תשעזהפעלהפעלהפעל
תפילת השיבנו אבינו לתורתך פינחס תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע שיח דברים תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת דברים תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת דברים טז הארי זל תשעזהפעלהפעלהפעל
תקון חמשה באב שמב דברים תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קפט קכה עב דברים תשעזהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות הכנה לתפילה ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכט יד ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
הנהגות חודש אלול ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית מט דף לב ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיב ט ראה תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ראה התשעגהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית ב ראה תשעגהפעלהפעלהפעל
רבינו משה בן נחמן הרמבן ראה התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה ז תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה ו תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ראה התשעאהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר ד ראה תשעבהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ראה התשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין מה ראה תשעאהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה התשעאהפעלהפעלהפעל
הנביא ישעיהו ראה תשעהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשנטהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסדהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת ראההפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשנזהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסטהפעלהפעלהפעל
זהר חדש עוד מפש יתרו יח ראה תשעהפעלהפעלהפעל
חודש אלול ראה תשעהפעלהפעלהפעל
הלכות מראה דם בביציםהפעלהפעלהפעל
משלי יב כו ראה תשסחהפעלהפעלהפעל
סימן רל רלא ראה תשסההפעלהפעלהפעל
שבת רסברסג לבוש נר ראה תשסוהפעלהפעלהפעל
אם אין יראה אין חכמה אבות ג כאהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה תשסזהפעלהפעלהפעל
פרשת ראההפעלהפעלהפעל
פרשת ראה תשסטהפעלהפעלהפעל
פרשת השבוע ראההפעלהפעלהפעל
פרשת ראה התשעהפעלהפעלהפעל
לימוד תורה ויראההפעלהפעלהפעל
תיקוני זוהר ז ראה תשסזהפעלהפעלהפעל
תיקוני זוהר עשיראה קמז בהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פ בראשית קנד ראה תשסטהפעלהפעלהפעל
ראה נא בענינו אהפעלהפעלהפעל
ראה נא בענינו בהפעלהפעלהפעל
146452קריאת חירום לציבור הרחב. ישנם לפחות כרגע בשלבי הכנה והגהה ששה ספרים מעשה ידיו של עטרת ראשינו שליט״א אשר כתבם במסירות נפש עילאית גם בימי חליו. השם ישמרהו. הספרים ממתינים להגהות ועריכה והדפסה העולים ממון רב. כולנו עובדים ללא תמורה. כולל הרב שאינו מכניס לכיסו אפילו שקל אחד, אנא עם קדוש החלצו חושים ותתרמו עבורם, כי הם נחוצים לכל ישראל ועוסקים במועדים שונים במעגל השנה. וכן בענינים מרכזיים בחיינו. כל המעונין להנציח יקיריו. או להתנדב לרפואת קרוביו ומכריו מתבקש לפנות בדחיפות לטלפונים אלירן 0522751-941. או למנחם בטלפון 05480-33-817. תודה המערכת.
146592רבנו שליט"א, נהנינו מאד מהתשובה על חומרת פריצת גדרות חז"ל. אם יאבה רבנו לבאר מעלת חינוך הבנים בתלמודי תורה, ועד כמה צריך להתאמץ בכך. בפרט עתה ערב תחילת שנה"ל.
146565שלום לכה"ר בהיות וימי אלול בפתח ואחריהם עשרת ימי תשובה, מה נכון לנו יהודים פשוטים לעשות מהיום.
142901לכבוד הרב בכל ערב שבת אני מאזינה לתוכנית של הרב ברשת מורשת. מזה שבועיים שאינימצליחה לשמוע את התוכנית, ומאד מצטערת על כך, ואיני היחידה שלא מצליחה, האם השידור עבר לתדר אחר ?
147081לכבוד הרב שלום רב אתמול רציתי לקיים....תהילים כבקשת סליחה מה'
147080האיסור בשמיעת זמרים רק מי שמרקיד מעורב? אלו ששרים פסוקים/ תפילה /שירים שלא נכתבו על ידי רבנים אך גם שרים פיוטים ולא במעורב- מותר לשמוע כששרים את הפיוט ? איך נדע מי כשר פסול?
147079שלום לכבוד רבנו היקר והטהור שמי שי שלום חיים , האם יש בעיה בשם שי האם כבוד הרב מכיר את הספרתודה רבה לרב היקר
147078שלום לכבוד הרב האם יש אפשרות שהרב יעשה לי ולכל משפחתי התרת קללות היום? מאחלת לרב אריכות ימים ושנים מתוך בריאות שמחה נחת וגדולה בתורה הקדושה ללא הטרדה
147077לכבוד הרב מוצפי שליט"א ילמדנו רבינו אני משתדל לקום כל לילה לקרוא תיקון חצות אבל לפעמים אני מרגיש מאוד עייף וכמעט לא אומרה בכוונה מה עלי לעשות במקרה כזה?
147076לכבוד הרב אני וחברותא שלי לומדים שעה לפני שחרית ועכשיו שיש סליחות אנחנו מתלבטים איך ומה לעשות כי לא רוצים לבטל את הסדר שלנו ואי אפשר לקום יותר מוקדם כי יהיה קשה לנו במשך היום
147075שלום לכבוד הרב דוד שלי נפטר ב י׳ד אב תשעז ונקבר למחרת ב ט׳ו באב מתי ההזכרה של החודש ומתי עולים לגילוי מצבה? הרב מתי יגיד להוד השרון העיר זקוקה לחיזוק אני מוכנה לארגן מקום?
147074לכבוד הרב שלום רב מה המקור לחילוק ,של הכנסת הציציות טלית קטן ,והשארתם בחוץ בין העדותזה הלכה או מנהג?
147073לכבוד הרה"ג שליט"א האם יש סכנה או איסור בלבישת בגד תחתון או עליון שיש בו חור/קרע שלא נראה לעין מבחוץ, אלא רק הלובש רואה או שרואים בעשיית תנועה מסוימת.יש דין אחר לבגד של בית?
147072לכבוד הרב השלום והברכה בהמשך לשאלה על האור הגנוז.הגאון יעקבעל העין יעקב. שהאור הראשון נגנז באגדותשבתלמוד
147071שלום לכבוד הרב אמא ל2 בנים מרגישה ירידה רוחנית נוראית ביראת שמים ובצניעות.גם בעלי יורד בעקבותי אני מודעת אבל לחץ החיים והקושי בפרנסה גורם לי להתעלם מהמצב.איך לעצור את זה
147070שלום לכבוד הרב היקר והאהוב איך ניתן לכפר על לשון הרע ממש חמור? תודה כבוד הרב
147069אחות בבית חולים, דברה עם קרובי משפחתי שהתפארו שאני אברך שהיה בצבא בעבר, והאחות אמרה שנפגעה ממישהי חרדית והחרדים לא מבינים חילונים, רק בעלי תשובה ואני לא מחיתי. כיצד אתקן
147068כת"רמקבל עלי את מה שאמרת בלי נדר ההצעה הראשונה שתגיע ויהיה עניין מהצד השני אסגור.
147067לכבוד הרב מוצפי שליט"אאודה לביאור לגבי פיאות לחסידים ספרדים: האם לפי ההלכה צריך לשים פיאות ארוכות מאחורי האוזן או לא(בשעת התפילה ובכלל)תודה.
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל