ליחצו לשליחת שאלה לרב
נס ציונה
בית הכנסת הגדול
רחוב תל אביב 17
יום ג ח' סיון 22/05/18 למניינם בשעה 20:40

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
זוהר ויצא רכג קנב עא במדבר תשעחהפעלהפעלהפעל
במדבר טו תשעחהפעלהפעלהפעל
שמואל הנביא במדבר תשעחהפעלהפעלהפעל
חג השבועות מה במדבר תשעחהפעלהפעלהפעל
חג השבועות מד במדבר תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת בחוקותי תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכב קנא עא בחוקותי תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי יב תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי יא תשעחהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות ה כ בחוקותי תשעחהפעלהפעלהפעל
רשבי בהר ב תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכא קנ עב בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
רשבי בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
סוד הקידוש בכוס היין בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
לג בעומר כו בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
לג בעומר כה בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
תפילה לשלום החיילים ואנשי הבטחון בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
רבי מאיר בעל הנס בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת אמור תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכ קנ עב אמור תשעחהפעלהפעלהפעל
חג השבועות לו התשעדהפעלהפעלהפעל
חג השבועות מתן תורה התשעדהפעלהפעלהפעל
חג שבועות מתן תורה התשעדהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ו התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכג ט בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי ז התשעדהפעלהפעלהפעל
ברית מילה בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית דף כג עמוד א בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי ו הרשבי התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי ו הרשבי התשעדהפעלהפעלהפעל
פסח שני בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ד התשעדהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ג בהר התשעדהפעלהפעלהפעל
עצה למלמדי התורה הקדושה בהר בחוקותי תשעגהפעלהפעלהפעל
ליל 49 לעומר וחג השבועות סגולות והנהגות התשעגהפעלהפעלהפעל
מעלת ליל חג השבועות לג נשא תשעגהפעלהפעלהפעל
התורה הקדושה כט בהר בחוקותי תשעגהפעלהפעלהפעל
חג השבועות כח בהר בחוקותי תשעגהפעלהפעלהפעל
לימוד ליל חג השבועות ומעלתו התשעגהפעלהפעלהפעל
שבועות יום מתן תורה לא במדבר תשעגהפעלהפעלהפעל
חג השבועות חג התורה ל במדבר התשעגהפעלהפעלהפעל
תקופת הגאונים בהר בחוקותי תשעגהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק חמישי התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה בהר בחוקותי התשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קד א בהר בחוקותי התשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר לט בהר בחוקותי התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת בהר בחוקותי התשעגהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק רביעי התשעגהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק שלישי התשעגהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק שני התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ערב חג שבועות התשעאהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות מליחה סימן סט יא בחוקותי תשעאהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות מליחה סימן סט יא בחוקותי תשעאהפעלהפעלהפעל
חג השבועות כז במדבר תשעבהפעלהפעלהפעל
חג השבועות כד במדבר תשעבהפעלהפעלהפעל
חג השבועות התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות מליחה סימן סט בחוקותי תשעאהפעלהפעלהפעל
זהר חדש מדרש רות יט בחוקותי תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי התשעבהפעלהפעלהפעל
רב נחמן בחוקותי תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי יד תשעבהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ה התשעבהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ד הילולת רבי מאיר בעל הנס תשעבהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ב התשעבהפעלהפעלהפעל
מעלת לימוד פרקי אבות התשעבהפעלהפעלהפעל
היא שעמדה לאבותנו ולנוהפעלהפעלהפעל
חג שבועות נשא תשסגהפעלהפעלהפעל
הפטרת שבועות שבועותהפעלהפעלהפעל
הפטרת חג השבועות תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת במדבר שבועות תשסאהפעלהפעלהפעל
159000לכבוד הרב אהובינו ומורינו שליט"א, נבקש מחילה היום ימים אחדים לאחר ל"ג לעומר לתאר לנו את מעלת רבי עקיבא הנערץ, ואם אפשר את שמות תלמידיו. מחילה מראש על הטירחה.
153867כבוד מרן שליט"א, נבקש להודיע לציבור קהל קדשינו, כי ב"ה ובס"ד קיבלנו אישור סעיף 46 לקבל החזרי מס בתרומה לאתר ולספרי מורנו ורבנו שליט"א, זאת מלבד זכות עצומה לזיכוי הרבים.
159645זכינו בס"ד לומר את האידרא רבא מעומד כולו. מה העניין לומר אותו מעומד?
159644לכבוד הרב: כאשר עולים לבית העלמין איפה נכון יותר לעמוד כאשר קוראים משניות תהילים קדיש וכו' לעילוי הנפטר האם ליד ראש הנפטר או ליד רגליו והאם רק זה שקורא או כל הציבור
159643הורי גרים ביישוב שאין בו מקווה לגברים. אני משתדל לטבול לפני שחרית שבועות ואצטרך להשאיר את הורי לבד בחג.מה עדיף מקווה לפני שחרית או להיות עם ההורים. הם לא מסכימים להגיע אלי
159642לרב שלום נטענו עץ אתרוג לפני 15 שנה בתחילה יצאו פירות טובים לפני כחמש שנים יצא מגזעו עוד גזע וטעם הפירות כטעם לימון קלמנטינה ואתרוג יחד. האם מותר לקיים אילן זה או לעוקרו?
159641לכבוד הרב: האם מותר לעשות במציבה אותיות עמוקות או שחייב אותיות לא עמוקות פשוט בעל המציבה אומר שבאותיות עמוקות הצבע נראה יותר וברור יותר טוב ונשמר יותר טוב
159640הייתי במעמד הכנסת ספר תורה שהיו בו תלמידי חכמים והביאו זמר ידוע שהוא פסול וששר במעורב. שאלתי האם הייתי חייב לצאת מהמקום למרות שגדולים ממני לא יצאו?
159639לכבוד הרב שלום רב האם מותר להעביר אש מאש כמובן נר לכבוד צדיקים ביו"ט ? תודה וכל טוב
159638לכבוד הרב תודה רבה רבה לרב על הדרכתו לגבי נושא השיעור בשבועות, וגרם בכך לזיכוי הרבים.
159637לכבוד הרב: לגבי הנחת אבן על מציבה 1.האם נכון להניח ומתי האם באזכרה או בלוויה והאם יש להורידה בסיום או להשאירה על הקבר 2.מה המקור לכך או מה הטעם במניחים והאם יש חובה בדבר
159636שלום לכבוד הרב למה אסור לגרד עגבנייה בשבת אם יש פוסקים שאין טוחן באוכלים?
159635שלום רב, הרב כתב באחת מתשובותיו "עד יום י"ב בסיון אסור להתענות" מה לגבי... יחול בימים אלה ובעלה מעוניין להתענות כדי לזכות בבן זכר תלמיד חכם בעזרת ה'.
159634שלום כבוד הרב , למרות שהדפסתי את תשובת הרב, סדר הדברים במוצא"ש .למרות ההכנה שעשיתי , באופן ממש לא ברור,שכחתי לומר המבדיל בין קודש לקודש לפני הדלקת נרות שבועות .כיצד לכפר ?
159633לכבוד הרב אור עיננו שליט"א, תודה על העצות הטובות לזכרון, אם לא קשה בעיני כת"ר לכתוב לנו אזהרות מחכמים נגד השכחה.
159632לכבוד הרב שלום רב - האם יש חיוב לדון לכף זכות אנשים עם חזות של שומרי הלכה, שאין דעת חכמים נוחה הימנה? כמו שמגביהים קולם באמן (יותר מן המברך), מאריכים בתפילה, מתנהגים משונה?
159631לכבוד הרב שלום רב, האם יש עניין לא להתלונן על מזג האוויר שבארץ ישראל או כל דבר אחר שנשמע כמו תלונה על ארץ הקודש שנשמע כמו מוציא שם רע?
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל