ליחצו לשליחת שאלה לרב
שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
פרשת צו פסח שבת הגדול ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
דיני ערב פסח מביתו של כבוד הרב ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
הכנה לפסח ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת ויקרא ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת ויקרא ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
ברכת האילנות בימי ניסן ומעלתה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
שות מורשת ויקהל פיקודי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת ויקהל פקודי פרשת החודש אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת ויקהל פיקודי פרשת החודש סודאי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
ענייני חודש ניסן אדר תשפהפעלהפעלהפעל
מעלת הקטורת לעצירת מגפות ותפילה לישועה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תשא פרשת פרה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תשא פרשת פרה סודאי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
קריאת המגילה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
ארבעת מצוות פורים אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פורים סגולת תענית אסתר אדר תשפהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת תצוה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת תצוה זכור אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת תצוה זכור פורים סודאי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
הילולת משה רבנו עליו השלום אדר תשפהפעלהפעלהפעל
מעלת וקדושת ארץ ישראל אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פסח שני בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה שבת חול המועד פסח התשעדהפעלהפעלהפעל
ימי חג הפסח התשעדהפעלהפעלהפעל
מענייני חג הפסח צד אחרי מות התשעדהפעלהפעלהפעל
מענייני חג הפסח צג התשעדהפעלהפעלהפעל
שלושים יום בין פורים לפסח פח התשעדהפעלהפעלהפעל
ימי ספירת העומר חוהמ פסח תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה שבת חוהמ פסח התשעגהפעלהפעלהפעל
חג הפסח המצות האביב החרות פז צו תשעגהפעלהפעלהפעל
הלכות הכשר המאכלים הכלים והמטבח בחג הפסח התשעגהפעלהפעלהפעל
הברכות הנשפעות בליל פסח התשעגהפעלהפעלהפעל
מוצרי המזון בחג הפסח פד ויקרא תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ערב חג הפסח התשעאהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ערב פסח התשעבהפעלהפעלהפעל
שביעי של פסח עט שמיני תשעבהפעלהפעלהפעל
מוצרים הכשרים לחג הפסח תשעבהפעלהפעלהפעל
מצוות ביעור חמץ ומענייני הפסחהפעלהפעלהפעל
מעלת חג הפסח התשעבהפעלהפעלהפעל
ימי חג הפסח חסד סח ויקהל פקודי תשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרה ליוט ראשון של פסח תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת חוהמ פסח תשסבהפעלהפעלהפעל
הפטרת חול המועד פסח תשסדהפעלהפעלהפעל
הפטרת שביעי של פסח תשסבהפעלהפעלהפעל
הפטרת שביעי של פסח תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת שבת הגדול והכנות לפסח תשסבהפעלהפעלהפעל
ערב פסח שחל בשבת תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת שביעי של פסח תשסבהפעלהפעלהפעל
הפטרת פסח שבת הגדול צו תשסגהפעלהפעלהפעל
הפטרת פסח שמיני תשסגהפעלהפעלהפעל
הפטרת שבת הגדול פסח תשסזהפעלהפעלהפעל
פסחהפעלהפעלהפעל
פסח חד גדיאהפעלהפעלהפעל
פסח חג הפסח תשנההפעלהפעלהפעל
פסח שביעי של פסח תשנההפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדר תשנוהפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדר תשנזהפעלהפעלהפעל
פסח תשנחהפעלהפעלהפעל
פסח תשנטהפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדר ב תשסזהפעלהפעלהפעל
פסח תשסזהפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדרהפעלהפעלהפעל
פסח מעלת חודש ניסןהפעלהפעלהפעל
שבת הגדול פסח תשנחהפעלהפעלהפעל
פסח והגדת לבנך תשסזהפעלהפעלהפעל
פסח סדר בדיקת חמץהפעלהפעלהפעל
פסח הגדההפעלהפעלהפעל
פסח שואלים ודורשים לחג הפסח בהפעלהפעלהפעל
פסח שואלים ודורשים תשסטהפעלהפעלהפעל
פסח הגדה של פסח חד גדיא תשסוהפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדר ליל שימוריםהפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדר תשנוהפעלהפעלהפעל
196783לכבוד הרב אני בהריון היה דימום הרופא אומר לא להתאמץ ובעלי עובד קשה כל היום בחוץ מה אנו מחויבים מעיקר הדין לנקות לפסח? תודה לרב היקר
195777דו"ח שחיטת בקר בחו"ל מאת ראש הצוות והממונה הראשי על הכשרות. בס"ד יום א' כ"ו אדר תש"פ ירושלים תובב"א אל מעלת כבוד מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שליט"א נשיא אל'קים בתוכנו, "בד"ץ בני ציון" לשם ולתהילה עם חזרתי מחו"ל בימים טרופים אלו, אשמח ליידע את מעכת"ר כי ברוך השם ובסייעתא דשמיא זכינו בתקופת חורף תש"פ לקיים שחיטה מהודרת, מהדרין מן המהדרין חלק ב"י, בדרום אמריקה במדינת פרגוואי, בשני מפעלים בסאן אנטוניו, ובגווארני, מטעם חברת "בלדי", ובברזיל מטעם "מרכז הבשר", להלן מקצת הנהלים שהתבצעו בשטח מדי יום ביומו. ראשית, ישנו מפקח מטעם הבד"ץ שמפקח על כל הצוות בנוסף על רו"צ. 1. "תא השחיטה" א. בתא השחיטה ישנם 5 שוחטים ובודקי סכינים – שוחט נוסף יותר מהרגיל. ב. כל שוחט יש לו לפחות 3 סכינים בשחיטה. ג. בדיקת הסכין ביבש וברטוב. כל חמישה שחיטות – בודקים ביבש. ד. בין שחיטה לשחיטה בודקים בתלתא רותחא. ה. בדיקת וושט נעשית ע"י השוחטים בסבב ולא ע"י משגיח. ו. כל השוחטים נבחרו ע"י הבד"ץ בדקדקנות מרובה והם מומחים ויראי שמים ובני תורה. ז. מהירות הליין אינה עוברת 75 בהמות לשעה. ח. השוחטים שוחטים בנחת ובשלוה ע"י הפסקות ובממוצע כל שוחט 45 דקות ביום. 2, "בדיקת וושט" אם לא נשחטו כל הסימנים אלא רק רוב, מורידים זאת לכשר ולא לחלק. 3, "בדיקת כרס ובית הכוסות" יש בודק כרסים. מומחה גדול שבודק כל כרס וכרס שאין בה נקב וג"כ את בית הכוסות. 4, "בדיקת פנים" בודק פנים נבחר ע"י הבד"ץ, ירא שמים ובקי במלאכתו, שעשה מלאכתו נאמנה, רק חלק ב"י בלי רירים ובלי ריעותות כלל ועיקר ואליבא דכולי עלמא. כל סימון של הבודק פנים בפתק של הריאה יורד לכשר. 5, "בדיקת חוץ" הועמדו שני בודקי חוץ בני תורה יראי שמים ובקיאים במלאכתם, נעשתה בדיקת הריאה ע"י הגהה מבחוץ בדקדקנות מרובה ע"י נפיחה וראיה שאין בריאה שום סירכות ורירים וריעותות והם נבדקו מדי יום ביומו ע"י רו"צ. לבודק חוץ ולמשגיח ישנם טבלאות של כשר חלק וטרף, והם נבדקים ע"י מפקח הבד"ץ תוך כדי עבודה שאין טעויות, וגם כל הפתקים של הריאה נשמרים כדי לוודא שאין טעויות. 6, כללי - "הנהגות בבית" בעונה אחרונה הקפדנו על כך שרוב המשגיחים שעובדים הם משגיחים מארץ ישראל יראי שמים ויודעים מלאכתם בצורה מצויינת. ב"ה זכינו ואחרי חודש וחצי כל הצוות חזר לחופשה של שבועיים למנוחה. ראינו בכך סייעתא דשמיא אדירה על כל צעד ושעל. כל יום יש תפילות במנין ושיעורי תורה בשחיטה וטריפות, וגם מוסר במסילת ישרים. יש בית כנסת מסודר עם ספר תורה וספריה של ספרי קודש, וגם יש מקוה טהרה. 7, "מטבח": במטבח יש שני משגיחים צמודים שמקפידים על בישול ישראל כדעת השו"ע, כל המוצרים נבדקים ע"י רו"צ והשוחטים, שהם כשרים ואין בעיות של כשרות. 8, ישנם עוד דברים והנהגות שהנהגנו באריזה ובפירוק ובניקור ואכמ"ל. אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לבצע שחיטה מהודרת בהשגחת בד"ץ "בני ציון", ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו אמן. מאת הצב"י בן שושן שלום.
195774לציבור היקר ישנם עוד 400 הגדה של פסח לספר בציון שכתב מו"ר שליט"א שאנו רוצים לחלקם שילמדו בהם החפצים להרים תרומה כל אחד כפי יכלתו כדי שנגיע לכמות הזו יפנה לטל 0546798333
195635לקהל הקדוש הע"י עקב המצב נעשה כל מאמץ לדאוג לפונים המבקשים לרכוש ספרי רבנו שליט"א ולשולחם ע"י שליח עד לפתח ביתכם יצויין כי השנה יש סבסוד מיוחד על הגדה של פסח טל 0546798333
195400שלום לכבוד הרב שליט"א אולי יסכים כבודו לכתוב לנו סדר תיקון המגיפה מהרב אליהו האיתמרי ז"ל מחבר שבט מוסר ועוד ספרים.
197065לכבוד הרב מוצפי שליט"א הגננת מבקשת שנמשיך לשלם למרות שאין גן וגם אותי הוציאו לחל"ת מה נכון לפי ההלכה?
197064שלום לעט"ר, אשתי שואלת לגבי הבן והכלה הצעירים שנישאו לפני כחודש. שיצטרפו אלינו לליל הסדר רק הם מתוך 4 הנשואים. אנחנו מתחת לגיל 60 ב"ה בריאים שומרים ביומיום על הכללים.
197063לכבוד הרב שלום רב הכנתי מטבוחה כשר לפסח בטעות השתמשתי במועך חמץ שאני מועכת איתו רק עגבניות ופירה עם תבלינים מה לעשות חצי קילו שמרים פתוח לזרוק סכין הורתחה על גז ואחכ בצונן ?
197062הרה"ג שליט"א שבוע טוב. האם עדיף לשים מפית בין 3 המצות לבין עצמן ו/או מפית בינן לבין הצלחת? פסח שמח ובריאות טובה
197061אני רואה תשובות של הרב בענין ולא הבנתי עושים מנין דרך המרפסות בבינן כל אחד במרפסת שלו הרב כתב שרואים כולם מצטרפים השאלה בקריאת התורה למה לעשות רק קורא אחד לכל 7 עולים
197060לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום וברכה. עקב המצב בעלי רוצה לנסוע ולהביא את ספר התורה של הוריו ע"ה מביהכ"נ אלינו הביתה (בסלון) כדי להתפלל איתו במניין בחוץ. אני חוששת. מה לעשות?
197059לכבוד הרב הרב מה נעשה עם שריפת החמץ השנה? והאם יש עניין ומקור לכך ששורפים את הלולב ביחד עם החמץ? מחילה ששואל שוב! אך הרב ענה לי אתמול רק על חלק! מהשאלה אם הרב יוכל בבקשה לענות?
197058לכבוד הרב מוצפי שליט"א תפילת יחיד בשבת האם אומרים.ברכו את ה המבורך אתה הראת לדעת. ובריך שמה. וברכות ההפטרה. מזמור לדוד הבו אוהבים את הרב אהבת נפש
197057לכבוד הרב: למה בתי כנסת סגורים ומצד שני פיצוציות גדולות וסופרים פתוחים איפה סדר העדיפויות. ולמה נציגי הדתיים בממשלה דרעי וליצמן לא מסרו נפש על הדבר הזה...בושה
197056לכבוד הרב שבוע טוב ומבורך! אני יודע שחילקו מאות הגדול של הרב לזיכוי הרבים איך אוכל לקבל אחת? והאם אפשר להשיג את ספרי הרב בירושלים גם בישיבה של הרב בסנהדריה? ואם יש שם את הכל?
197055לכבוד הרב מחילה מכבודו..אבל 20 איש בלוויה מותר..ברית ב10 איש מותר..אם המצב בגדר "פיקוח נפש" למה זה מותר? אבל מנין לתפילה בחוץ אסור? הוראות של משרד הבריאות סותרים את עצמם
197054לכבוד הרב שלום רב. האם אפשר לקרוא תפילת רבי ישמעאל כהן הגדול בימים שלא אומרים תחנון,וגם בימי ניסן.תודה רבה ובשורות טובות.
197053לכבוד הרב רציתי בבקשה לשאול לגבי טבילת כלים האם להטביל אותם בים ?אם אין דרך לתת אותם לגוי
197052שלום לכבוד הרה"ג יש לי במקפיא זרוע של כבש צלוייה עטופה היטב בניילון נצמד וסגורה הרמטית מפסח קודם האם מותר להשים אותה השנה בקערה לסימן או שחייב חדש.
197051לכבוד הרב אם אני מסיים מסכת סופרים..זה פוטר אותי מתענית בכורות?? ואם אני מעביר את הסיום בשידור ישיר באיטנרנט זה מועיל לאנשים אחרים?
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל