שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ט באב התשעההפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קלט ג דברים התשעההפעלהפעלהפעל
החורבן וביאת המשיח התשעההפעלהפעלהפעל
הלכות תשעה באב התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת דברים יג התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית צב דף נז עמוד ב דברים התשעההפעלהפעלהפעל
הארי הקדוש ר יצחק לוריא בן שלמה דברים התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת דברים יב התשעההפעלהפעלהפעל
שבת חזון דברים התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קלט מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
פיטום הקטורת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית דף נו עמוד ב מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
רבי משה קורדובירו הרמק מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת פינחס התשעההפעלהפעלהפעל
יורה דעה קלט א פינחס התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית צ דף נו עמוד א פינחס התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת פינחס יט התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בלק התשעההפעלהפעלהפעל
יורה דעה קלד ד בלק התשעההפעלהפעלהפעל
סדר התפילה בשחרית בלק התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת בלק יח התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית פט דף נו עמוד א בלק התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת בלק יז התשעההפעלהפעלהפעל
הספד יב חודש ר תמיר בן מלכה ג התשעההפעלהפעלהפעל
הספד יב חודש ר תמיר בן מלכה ב התשעההפעלהפעלהפעל
הספד יב חודש ר תמיר בן מלכה א התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת חוקת התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת חוקת יד התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכח ג ואתחנן התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יד התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יג התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיא ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר נ ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
הרב יצחק אלפסי הריף ואתחנן תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יא תשעגהפעלהפעלהפעל
ליל תשעה באב סד ואתחנן תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
תיקונים להרשבי ב ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן ט תשעבהפעלהפעלהפעל
רב יוסף בר חייא ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן ח תפילה תשעבהפעלהפעלהפעל
נחמו נחמו עמי התשעבהפעלהפעלהפעל
דברים המקרבים את הגאולה התשעבהפעלהפעלהפעל
חבלי משיח והגאולה התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין יט ואתחנן תשעאהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן התשעאהפעלהפעלהפעל
הגאולה וימות משיחהפעלהפעלהפעל
נחמו נחמו יאמר ד אלוקיכם תשנחהפעלהפעלהפעל
נחמו נחמו עמי תשנזהפעלהפעלהפעל
על הפחד ועל הגאולההפעלהפעלהפעל
ט באב ואתחנן תשסטהפעלהפעלהפעל
ערב ט אב חורבן המקדש ואתחנן תשעהפעלהפעלהפעל
ט אב חורבן המקדש א ואתחנן תשעהפעלהפעלהפעל
ט אב חורבן המקדש ב ואתחנן תשעהפעלהפעלהפעל
130239בשורה משמחת ניתן לרכוש את ספרי הרב בטלפון 0548033817 רפואה שלימה ובריאות מעליא
131737לכבוד הרב הגאון פירות שביעית שהכינו מהם מרקחת (לא ידעו שאסור)- מה דין המרקחת בדיעבד- האם מותרת או אסורה? רפואה שלמה ובריאות איתנה. ה' ימלא כל משאלות לבכם לטובה לעבודתו.
131736לכבוד הרב בסליחות לנעילה, "כל כלי יוצר עליך לא יצלח" (לאחר קדיש תתקבל) האם אומרים פעם אחת או שלוש? תודה רבה
131735לכבוד הרב נשואה+2 גרים לבדנו(ללא חמותי) בדירה בבעלות חמותי בעבר גרה שם אחותה הגרושה.10 ש ללא שלום בית עקב הסתה וקנאה מאמו(אלמנה)ברצוני שנצא משם לדירה אחרת בבקשה דעת הרב
131734שלום לכבוד הרב לקראת חתונה ואיני יודע מה הסכום שצריך להיות הכתובה,אצל החילונים הסכומים אינם ברורים ולבטח לא מציאותיים, מה הנכון לעשות? תודה.
131733שלום לכבוד הרב אני קורא קריאת שמע שעל המיטה ולפעמים אני קם בבהלה או צועק מתוך חלום מה ניתן לעשות
131732לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום וברכה רבה הרב לא הסברתי את עצמי בשאלה שישבו עם תפילין וציצית על הרצפה, השאלה אם זה לא זלזול בציצית ותפילין חלילה שנדע איך להתנהג יהי"ר רק בשמחות
131731לכבוד הרב מוצפי שליט"א איך נדע מי יהיה המשיח?מי יעשה לו מבחן?הרי חכמים יודעים איזה שאלות ישאלו אותו והמשיח יודע איזה תשובות לענות ברוח פיו ימית רשע-רק זה יהיה המבחן?
131730לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום כבוד הרב. השם זיכה אותי בעסק למכירת נעלי ספורט מזה כבר 18 שנה הכל היה בסדר ואפילו מעולה תודה רבה לשם יתברך בשנה האחרונה ירדו המכירות ואין פרנסה
131729שלום לכבוד הרב צריכים יום יום לבכות על גלות השכינה ועל חורבן הבית לא רק בתשעה באב,אני לא מדבר על חכמי ירושלים אז והיום צריכים לעשות יום יום שיעורים על החורבן עד שיבוא משיח!!
131728שלום לכבוד הרב שליט"א האם זה נכון שאדם שמצטלם זה פוגם בצלם? אם הרב יוכל בבקשה לציין את המקור לכך.
131727לכבוד הרב 1.האם גם על שתיית מים בער"ש ומוצ"ש ניתן לומר שומר פתאים ה'? או שראוי להקפיד? 2. מה הכוונה בפס' "עולת תמיד העשויה בהר סיני"?- הרי נצטוונו בפרשת פנחס שזה אחרי יתרו?
131726האםמאישה ממוצא בבלי או נשואה לאיש ממוצא בבלי צריכה לקרוע בלוויה? כך ראינו ברב פעלים תודה רבה.
131725שלום לכבוד הרב אדם שמעשן עובר איסור לכ"ע או ספק איסור ? כי מצינו בהלכה מקרים שההלכה התירה עישון ביום טוב או לת"ח בבית מדרש בדוחק וכו תודה לרב היקר שנזכה לביאת הגואל אמן
131724אבי נגמל מהנשמה והרדמה וכעת נזקק שנית מעיון במאגר ביקשתי מהרופאים שאם יש סיכוי של 1% ינשימו אותו הרופאים תמימי דעים שהנשמה תאריך לו חיי סבל מבקש לדעת מכבודו האם נוהג נכון?
131723לכב' הרב שליט"א האם נכון להתלונן על מוצר פגום בידיעה שהחברה מפצה ביותר מסך הקנייה?
תשעה באבהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל