שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
רבנו חיים בן עטר האור החיים הקדושהפעלהפעלהפעל
פרשת פנחס כ התשעוהפעלהפעלהפעל
הלכות תפילה קדיש וברכו את השם התשעוהפעלהפעלהפעל
צער בעלי חיים התשעוהפעלהפעלהפעל
לימוד אזכרה לר תמיר בן מלכה התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך קסא א התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק כ התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פח עמוד א התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פח עמוד א התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת חוקת טז התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת חוקת טו התשעוהפעלהפעלהפעל
הלכות תפילה מזמורי הללויה התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קס התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פח התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קס סעיף ט התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פז עמוד א התשעוהפעלהפעלהפעל
הלכות הסעודה התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת שלך לח יד התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת שלח לך התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קס ז התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בהעלותך התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פו עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת בהעלותך יז התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת בהעלותך טז התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה חג השבועות התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך גף פה עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
חג השבועות ב התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת נשא התשעוהפעלהפעלהפעל
חג השבועות התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת פינחס התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכד כה פינחס התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית מד דף כח עמוד ב פינחס התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת פינחס יז התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת פנחס טז התשעדהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכות ברכות השחר ג פנחס התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פינחס התשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר מז פינחס תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת פינחס התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת פינחס יד תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פינחס התשעאהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פינחס התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן עז ב פינחס תשעבהפעלהפעלהפעל
ימי בין המיצרים ט פינחס תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן עז פינחס תשעבהפעלהפעלהפעל
זהר חדש מדרש איכה ב פינחס תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת פינחס התשעבהפעלהפעלהפעל
רבי משה קורדובירו רמק פינחס תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת פינחס י תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות מליחה סימן עה-עח פינחס תשעאהפעלהפעלהפעל
הפטרת פינחס תשסאהפעלהפעלהפעל
הפטרת פינחס תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת פינחס תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת פינחס תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת פינחס תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת פינחס תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת פינחס תשסאהפעלהפעלהפעל
זהר חדש עוד מפרשת יתרו יג פינחס תשעהפעלהפעלהפעל
אוח שבת רצח נר הבדלה פינחס תשסזהפעלהפעלהפעל
סימן רכו רכז רכח פינחס תשסההפעלהפעלהפעל
שבת רנז פינחס תשסוהפעלהפעלהפעל
130239בשורה משמחת ניתן לרכוש את ספרי הרב בטלפון 0548033817 רפואה שלימה ובריאות מעליא
133376לכבוד הרב שלום כבוד הרב.בבקשה ברכה לבני להתחזקות בתורה,לשמירת שבת,ולזיווג הגון.
133375לכבוד הרב מוצפי היקר ה' יברכך בבריאות איתנה. יש לי אב שמקלל אותי ואת ילדיי הקטנים.מטיל יראה בבית.גם כלפיי אמא ואחיי.הרב אני לא עונה אבל זה מאוד קשה.מה אפשר לעשות הרב
133374לכבוד הרב, ב"ה בעלי מצא עבודה חדשה, הרבה קשיים הממונה מתלונן שאינו מספיק בעלי עובד מאוד קשה, דברים לא זורמים, לא מצליח לו, מיואש. ממשיכה פרקי כג כד אנא איך ניתן לעזור לו?
133373לכבוד הרב בת 45 ללא ילדים מעוניינת לעבור הפריה מלאכותית אך הרופאים לא נותנים לכך סיכוי אומרים בין 0 ל -1 אחוז הצלחה. מה כה"ר מציע לעשות?האם נצרכת השתדלות זו? תודה רבה לכה"ר
133372רוצה להתחתן וכלום לא מתקדם בז' באב אהיה בת 28 ואני מרגישה נורא מתפללת המון אולי אצום 40 יום כמו שעשיתי לפני שהורי התחתנו? אבא נפטר בר"ח אדר מכתחילה מותר לי להתחתן בשנת אבל ?
133371איך צריך לפסוע בסיום תפילת הלחש ואיך צריכה גם הכריעה צריכה להיות?
133370לרה"ג אחד מאנשי השיעור סיפר שרב חשוב כעס עליו שהפסיק להביא אליו את המעשרות. אמרתי לו שלא יחשוש ויתן לאברכים שבמצוקה. אח"כ חשבתי אולי אני טועה ואולי יתן לו. מה דעת הרב?
133369לכבוד הרב שלום רב ילדיי חילוניים ובכל תפילה ובכל פתיחת ההיכל מתפלל עליהם שיחזרו בתשובה,האם אני עושה נכון?
133368שלום לכבוד הרב האם אשה שבעלה בעיר יכולה להיות לבד בבית שהדלת סגורה ולא נעולה עם אדם זר (נותן שרות,חבר של בעלה וכו')? האם נידה יכולה למזוג לבעלה משקה קל בפניו?(לא יין). תודה
133367לכבוד הרב שלום בת 26 עם ירידה בשמיעה בשתי האוזנים הופנתי לעוד בדיקות שרוב הסיכויים יצאו בסדר רוצה לנסות רפואה משלימה כגון הומאופתיה מתוסכלת מאוד מהמצב רציתי את עצתך תודה
133366שלום לכבוד הרב לאחותי שנפטרה לפני 3 שנים יש אזכרה במודיעין, מכריחים אותי ללכת ואין לי רצון כי זה רחוק ומדכא אותי, האם אני חייבת ללכת או די בהדלקת נר בבית
133365לכבוד הרב, רציתי לדעת אם צריך לומר את פרשת תרומה הדשן בקורבנות
133364לכבוד הרב שלום רב מה שכתב רבנו הבא"ח לכוון בכל אברייו שמות הוי"ה ב"ה בניקודים מסויימים, האם חשוב הסדר איזה איבר בגוף לפני איזה איבר או שלא? תודה רבה
133363שלום לכבוד הרב א. במדרשיה לבנות מתחזקות ניתן להקל להביא מרצים? ב.אם אד"הר לא היה כופר בטובת השם כשאמר האשה וכו' , היו פחות מ-לט קללות ? ג.קשה לי שבלעם - יודע וכו' וה' יקיים?
133362לכבוד הרב שלום רב האם ישנה סברה בהלכה בימינו שזוג נשוי שהאשה נידה לא רצוי שיצאו לטייל יחד? תודה רבה
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל