ליחצו לשליחת שאלה לרב
קרית גת
ביהכנ״ס אור החיים
רח׳ ענתות 9
יום שלישי י׳ תמוז 4/7/17 למניינם בשעה 20.40 ניתן לרכוש את ספרי הרב בסיום השיעור במחירי הקרן לזיכוי הרבים

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
קבלת הוראות מרן חקת תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע רנג קרח תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת קרח תשעזהפעלהפעלהפעל
תפילה קרח תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קפד קכד עב קרח תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח התשעזהפעלהפעלהפעל
תפילה מחיה המתים קרח תשעזהפעלהפעלהפעל
פסיקת הלכה ב התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת שלח לך יז התשעזהפעלהפעלהפעל
שוע צא שלח לך תשעזהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת שלח לך התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קפג קכב עב שלח לך תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת שלח לך טז התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת שלח לךהפעלהפעלהפעל
תפילת העמידה ב שלח לך תשעזהפעלהפעלהפעל
פסיקת הלכה שלח לך תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע צא בהעלותךהפעלהפעלהפעל
פרשת בהעלותך יט תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת בהעלותך תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קפב קכד עא בהעלותך תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת בהעלותך יח תשעזהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת קרח התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכד קרח התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית מא דף כו קרח התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח יב התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח יא התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה קרח התשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קט ב קרח תשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר מד קרח תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח ט תשעגהפעלהפעלהפעל
רבי יהודה הלוי קרח תשעגגהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח ח תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה קרח התשעאהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה קרח התשעבהפעלהפעלהפעל
זוהר חדש מדרש רות כד קרחת תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח התשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח ו התשעבהפעלהפעלהפעל
רב פפא קרח התשעבהפעלהפעלהפעל
ראש חודש ז קרח תשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות לראש חודש קרח התשעבהפעלהפעלהפעל
רבי יהושע בן קרחה שמות תשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסאהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסטהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשנדהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסדהפעלהפעלהפעל
הנביאים א קרח תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש סתרי תורה יתרו ג קרח תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש עוד מפרשת יתרו י קרח תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש עוד מפרשת יתרו י קרח תשעהפעלהפעלהפעל
אחדות ישראל קרח תשסטהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח תשסזהפעלהפעלהפעל
פרשת קרחהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח תשסחהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח אהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח בהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח גהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח דהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח ד תשעהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח התשעהפעלהפעלהפעל
עשרת הרוגי מלכות קרח תשעאהפעלהפעלהפעל
144326לכבוד הרב שלום רב ביום שישי אשתי קטפה פלפלים מהגינה ושכחה לעשר פלפלים אלו בושלו עם דגים לשבת ביום השבת לפני האכילה נודע כי לא עישרה הפילפלים שלמים בסירמה דינו של המאכל
144257שלום כבוד הרב , בבהכ"נ מארגנים שיעור בקבלה אמרו שכתוב בזוהר שרק לימוד ח"ן יכולה לקדם את הגאולה ואוי לו למי שלא לומד ח"ן, האם לא עדיף שיעור בחובות הלבבות ? בקושי גמרתי מסכת .
144251לכבוד עטרת ראשינו שליט"א, אם אפשר לבאר לנו ענין "עשה לך רב" וכן מיהו "מרא דאתרא" מי ממנה מי קובע ואיך יודעים?
143841אשתי מאוד רוצה ללכת להרצאה של רב כשהרבה נשים נמצאות שם. והוא מושך מאוד בשיחתו הקולחת ובדבריו המבדחים ושמעתי שהרב מתנגד.
143784שמעתי מכת״ר שליט״א כי מי שמדבר לשון הרע על חבירו. מפסיד את כל המצוות שעשה עד היום וזה עובר לחבר המדובר. והמספר לוקח את כל העוונות שעשה המדובר. מה הרעיון?
144481האם מדובר על אמונה בה' או אמונה בעצמי? משום שלא קל לי להאמין בעצמי אחרי 3 שנים שלא נקלטתי, מה אוכל לקחת על עצמי לחיזוק באמונה שאזכה לבן בקרוב.
144480עבודה בגלובלי.אופן העבודה בנוי שאתה עובד ותלוי באנשים אחרים או פעמים ש יש משימה לזמן מסוים ואתה מסיים אותה לפני הזמן. האם זה גזל שאני שומע שיעורים? רפואה שלמה לכבוד הרב!
144479לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר בבית הכיסא לחשוב על שמות של ראשונים וכד'(או ספרים שחיברו) על מנת לשנן...או שזה בגדר דברי תורה?
144478לכבוד הרב יש ענין שהיה 12 חלונות לבית הכנסת אם יש 6 שבהם כל אחד נפתח משני צדדים כמו שמצוי זה נקרא 12 ואם יש חלון שפונה לחדר של עזרת נשים אם זה נקרא חלון ל12 או שחייב שיפנו לבחוץ
144477שלום לכבוד הרב האם נכון כי ישנם הרבה מצות בתורה שהינם מסוגלים ג"כ משום רפואה, כגון כלאים וכדומה?
144476לכבוד הרב.רוצים לכתוב ספר תורה לענ אדם תימני עפ הוראות כתיבת סת תימני.אבל להכניסו רק לבית אבות שהנוסח שם אשכנזי. האם אפשרי?
144475לכבוד הרב , אני עם הארץ בזמני הפנוי נמצא בכולל, ראש הכולל לא שם לב שיש "אברכים" שבכלל לא לומדים האם מותר לי להעיר את תשומת ליבו של ראש הכולל כי אני תורם לכולל זה, תודה ומחילה.
144474לכבוד הרב שלום רב זוג עם קושי בשלום בית ויש בן ובת.הבעל תמיד אומר שלא רואה בה אשתו,ונשאר איתה סתם וכדו',ומראה זאת בהתנהגותו ומצערה.מסרב ליעוץ.האם רשאית להפסיק חיי אישות
144473לכבוד הרב שליט"א, בן 35,יש פרנסה מבורכת מאת ה'. בעקבות התחזקות במידת הביטחון קיבלתי הצעה לעבור למקום עבודה אחר עם עוד 1.5 אלף בנטו. האם לעזוב לאחר 5 שנים במקום נוכחי ?
144472שלום לכבוד הרב שליט"א בעבודה שלי יש זמנים עם עבודה מאומצת וזמנים שאין כלכך מה לעשות ב"חלונות" הזמן הללו אם אני עושה דברים אחרים לרבות פרטיים האם זה גזל ואם כן מה לעשות? תודה
144471לכבוד הרב שלום רב האם אפשר וטוב לעשות סדר לימוד חנוכת הבית בשבת ואת המזוזות לקבוע ביום השישי?תודה רבה לרב שמאיר בנו דעת תורה אמתית בזמן חשוך שכזה רפואה שלמהמאיר דיין
144470שלום לכבוד הרבאני 3 חודשים לאחר לידה, הנקה מלאה, נוטלת גלולות כסדר.סובלת מטחורים. נמצא בניגוב כתם אדום בהיר לא מיד לאחר מתן השתן, קודם ניגבתי את הגדולים.מה הדין?תודה
144469לכבוד הרב מוצפי שליט"א א. להתחיל חזרת הש"ץ ב-6 שסימו השאר מאריכים אם זה אפשרי ב. דלת שאין לה משקוף שניתן לקבוע מזוזה בחלל הפתח שהחלל זה צירי הדלת אם לתלות מצד החיצון זה בסדר?
144468לכבוד הרב אשתי נפטרה לפני מספר חודשים יש לי שני בנים הבוגר עם צרכים מיוחדים,הצעיר לאחר בר-מצווה לא רוצה לקרוא קדיש.אני קורא יש עוד משהוא שיכול לקחת על עצמי לעילוי נשמת אשתי
144467לכבוד הרב שלום רב אנחנו חרדים חוזרים בתשובה .צריך להיוולד לי בן 5 ולא הייתי סנדק. מה עדיף לילד או לי שאהיה הסנדק או תלמיד חכם או אבי ? ושוב זה בן 5 ולא ראשון והאם יש הבדל בכך ?
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל