ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
פרשת נח יט תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת נח יח תשעחהפעלהפעלהפעל
תפילה ברכת רפאנו נח תשעחהפעלהפעלהפעל
שמעון הצדיק אומר על תורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים נח תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת בראשית תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת שמחת תורה כא תשרי תשעחהפעלהפעלהפעל
שמחת תורה מד יט תשרי תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת חג סוכות תשעחהפעלהפעלהפעל
ספר חופת ציון יג תשרי תשעחהפעלהפעלהפעל
מעלת הסוכה מג תשעחהפעלהפעלהפעל
קדושת הסוכה מב תשעחהפעלהפעלהפעל
יום הכיפורים מח וזאת הברכה תשעחהפעלהפעלהפעל
עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים וזאת הברכה תשעחהפעלהפעלהפעל
קדושת יום הכיפורים מו וזאת הברכה תשעחהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבינו יונה ז וזאת הברכה תשעחהפעלהפעלהפעל
הנהגות טובות לקראת יוהכפ מה וזאת הברכה תשעחהפעלהפעלהפעל
שוע שיח כי תבא תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע שיח כי תצא תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע שיח נצבים וילך תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת רה האזינו תשעזהפעלהפעלהפעל
ראש השנה ע האזינו תשעזהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת נח התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיג יד נח התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית ז נח התשעדהפעלהפעלהפעל
הלכות גוים נח התשעדהפעלהפעלהפעל
פירוש תפילת רפאני נח התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת נח ראש חודש חשוון התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת נח יא התשעדהפעלהפעלהפעל
מהרמ מרוטנבורג נח התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת נח י התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן פו ה נח תשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר יא נח תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת נח התשעגהפעלהפעלהפעל
רבי זעירא-זירא נח תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה נח התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין מח נח תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין נח וישב תשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות שחיטה סימן יח ל תשרי נח תשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות שחיטה סימן יח ל תשרי נח תשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות שחיטה קב נח תשעבהפעלהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השירים כב נח תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת נח התשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת נח תשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרת נח תשסאהפעלהפעלהפעל
הפטרת נח תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת נח תשסטהפעלהפעלהפעל
הפטרת נח תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש כי תשא ג נח תשעאהפעלהפעלהפעל
רלו ק ש ערבית נח תשסוהפעלהפעלהפעל
שבת רסו עקירה הנחה נח תשסזהפעלהפעלהפעל
אוח שבת של נח תשעהפעלהפעלהפעל
פרשת נח תשסזהפעלהפעלהפעל
פרשת נח ב תשסחהפעלהפעלהפעל
פרשת נח תשסחהפעלהפעלהפעל
פרשת נח א תשסטהפעלהפעלהפעל
פרשת נח אהפעלהפעלהפעל
פרשת נח בהפעלהפעלהפעל
פרשת נח ד התשעהפעלהפעלהפעל
פרשת נח התשעאהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פ נח א בראשית תשעהפעלהפעלהפעל
זוהר חדש נח ג לך לך התשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פ נח ד וירא תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פ נח ה חיי שרה תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פ נח ו תולדות תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פ נח ז ויצא תשעהפעלהפעלהפעל
149128לציבור שוחרי התורה, קדומה אלפים שנה לבריאת העולם והיא טהורה, היום הזה הוא יום בשורה, במוצאי יום הקדוש והנורא, זכינו ברגעים אלה כי בחסדי השם יתברך שומע תפלה ברה, כי יצא לאור הספר הקדוש והנורא, למורנו ראש העטרה, חופת ציון נקרא, ובו כל עניני השידוכין והנישואים לבני ובנות ישראל עם נבחרה. נמצא בכל נקודות המכירה.
148691לכבוד הגאון שליטא מאד קל ולא מסובך לתרום לאתר באשראי.יש חלון מצד ימין באתר שכתוב עליו תרומות לוחצים עליו ויש אפשרות דרך אשראי ממלאים את פרטי הכרטיס ולוחצים על כפתור שלח
146452קריאת חירום לציבור הרחב. ישנם לפחות כרגע בשלבי הכנה והגהה ששה ספרים מעשה ידיו של עטרת ראשינו שליט״א אשר כתבם במסירות נפש עילאית גם בימי חליו. השם ישמרהו. הספרים ממתינים להגהות ועריכה והדפסה העולים ממון רב. כולנו עובדים ללא תמורה. כולל הרב שאינו מכניס לכיסו אפילו שקל אחד, אנא עם קדוש החלצו חושים ותתרמו עבורם, כי הם נחוצים לכל ישראל ועוסקים במועדים שונים במעגל השנה. וכן בענינים מרכזיים בחיינו. כל המעונין להנציח יקיריו. או להתנדב לרפואת קרוביו ומכריו מתבקש לפנות בדחיפות לטלפונים אלירן 0522751-941. או למנחם בטלפון 05480-33-817. תודה המערכת.
142901לכבוד הרב בכל ערב שבת אני מאזינה לתוכנית של הרב ברשת מורשת. מזה שבועיים שאינימצליחה לשמוע את התוכנית, ומאד מצטערת על כך, ואיני היחידה שלא מצליחה, האם השידור עבר לתדר אחר ?
149835לכבוד הרב, מאז הלידה קבעתי וסת הפלגה של 27 ימים [ע. יום]. לאחר מכן, וסת עוקב - של 26 ימים [ע. יום], הוסת לאחריו - שוב 27 [ע. יום] והאחרון - 29 ימים [ע. לילה!]. כיצד לתכנן פרישה?
149834לכבוד הרב הי"ו האם יש מקור ל"סגולה" של לשתות מים מנטילת ידים של כהנים ביום כיפור? מאמינים רק בקב"ה ועיני ישראל כמותכם לכן שואלים
149833לכבוד הרב שלום לכבוד הרב התענתי יום אחד על עוון עריות כפי שהרב אמר לי. האם עלי לעשות עוד משהו על מנת לכפר על נישמתי. תודה
149832עלה בדעתי לרשום על שמי פטנט מבריק שאני צופה שיצליח, הוא מייעל מאד את העבודה במקומות ציבוריים. החשש שלי הוא שאם בעתיד הרעיון ימכר, סביר שהוא יגרום לפיטורי עובדים. מה אעשה?
149831שלום לכבוד הרב הרב כתב בשבת שלפני או אחרי אךפשר בתאריך שלו בשבת ו'אייר? האם בערב שבת בקידוש כשאומרים אזמר בשבחין יש בסוף שורה עם סוגריים האם אומרים את זה?
149830לכבוד הרב מוצפי שליט"א בעונה אחת כתם על בגד צבעוני האם קובע להפלגה? בעונה הסמוכה ראייה גמורה. תודה מראש
149829לכב' הרב מוצפי נשואה לאדם חולה נפש מוזנח ואינו מתפקד נגעלת ממנו ולא טובלת. רציתי להתגרש הוא ביקש שנשאר יחד באותו הבית אך בהפרדה. האם מותר לי להמשיך כך ולא לטבול? או להתגרש?
149828לכבוד הרב שלום, בשעור הרב הביא ראיה מדוד המלך ע"ה שצריך להזכיר את שם האם ולא האב.רציתי לשאול מדוע בגמרא התנאים הקדושים כן מוזכרים על שם האב? ואם כך האם זה תלוי במעשיו של האב?
149827לכבוד הרב מוצפי שליט"א היום השתתפתי בהכנסת ספר תורה וקראו לי לכתוב אות ובדיוק יצאה האות שבה מתחיל שמיהאם יש לכך משמעותב.איזה פירוש מומלץ למי שמתחיל ללמוד/לקרוא זוהר?
149826לכבוד הרב שלום וברכה, ראינו באחת מההערות בספר הנפלא חופת ציון שהרב מפנה לספר חנוכה בציון.רצינו לדעת האם הספר עתיד לצאת לאור עד חנוכה הקרוב? באהבה וברוב חיבה
149825לרה"ג שליט"א, התברר לנו שקברו נשים משני צדיו של אבינו ז"ל (במהלך השנה האחרונה לאחר קבורתו). מה צריך ומה ניתן לעשות בעניין זהתודה רבה, בריאות טובה וחורף בריא
149824שלום לכבוד הרב אם יש מקור בספרים להיזהר ללמוד מקודם עלות השחר עד אחריו ובערב קודם השקיעה עד ודאי לילה "לחבר יום ולילה בתורה. שמעתי אבל לא ראיתי כתוב שזה תיקון גדול להנשמה.
149823עד היום בית הכנסת הגבאי שהקיים את כל בית הכנסת על ידו הוצאות והכנסות ב"ה היום יש כאלה שרוצים לעשות ועד של 5 להחלטות של הוצאות והכנסת, הגבאי חושב שזה קדירה דבי (שוטפי) שותפי מה נכון?
149822לכבוד הרב אנו מקפידים על כשרות בדצ ובעלי קיבל מהכולל של שישי בבוקר עוגיות ,וופלים וקורנפלקס בכשרות u האם מותר ?אנחנו לא מכירים כלל את הכשרות הזו
149821לפי חוק, יש באפשרותי לתבוע מטרידים בהודעות טלפוניות. בתקופה האחרונה אני מקבל שיחות רבות ממוקד השיעורים, לחצנו על הסרה וממשיכים להתקשר. מותר לנו לתבוע בבית משפט?
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל