שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
זוהר לך לך דף צג עמוד א התשעוהפעלהפעלהפעל
תפילת שחרית ברכת אהבת עולם התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יח התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יז התשעוהפעלהפעלהפעל
הלכות תשעת הימים תשעה באב התשעוהפעלהפעלהפעל
בכיה בתשעה באב התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת דברים תשעה באב התשעוהפעלהפעלהפעל
ענייני תשעה באב התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת דברים יד התשעוהפעלהפעלהפעל
חורבן הבית עא התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף צא עמוד א התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת מסעי י התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת מסעי ט התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף צ עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת מטות ה התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת מטות ד התשעוהפעלהפעלהפעל
הלכות תפילה ברכת יוצר וההיכלות התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת פנחס התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פט עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
רבנו חיים בן עטר האור החיים הקדוש בהפעלהפעלהפעל
רבנו חיים בן עטר האור החיים הקדושהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת עקב התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכט ו עקב התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית מח דל לא עקב התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב יב התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב יא התשעדהפעלהפעלהפעל
ועת צרה היא ליעקב וממנה יוושע התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיב ו עקב תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת עקב התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב ט תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב ח התשעגהפעלהפעלהפעל
דרשה לילדים בהיכל יעקב דברים תשעגהפעלהפעלהפעל
ההכנה לחודש אלול כג עקב תשעבהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה עקב התשעאהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה עקב התשעבהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר ג עקב תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן פב א עקב תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב התשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב ו תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין יט עקב תשעאהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב התשעאהפעלהפעלהפעל
הפטרת עקב תשנחהפעלהפעלהפעל
הפטרת עקב תשנטהפעלהפעלהפעל
הפטרת עקב תשסהפעלהפעלהפעל
הפטרת עקב תשסאהפעלהפעלהפעל
הפטרת עקב תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת עקב תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת עקב תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת עקב תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת עקב ומעלת א בהפעלהפעלהפעל
הפטרת עקב תשסחהפעלהפעלהפעל
פרשת הפטרת עקבהפעלהפעלהפעל
הפטרת עקב תשסטהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב התשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש עוד מפש יתרו יז עקב תשעהפעלהפעלהפעל
משלי יב עקב תשסחהפעלהפעלהפעל
שבת רסארסב בין השמשות עקב תשסוהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ג עקביא בןהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ג עקביא בןהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב תשסחהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב בהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב גהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב דהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב תשסטהפעלהפעלהפעל
פרשת השבוע עקבהפעלהפעלהפעל
יעקב אבינו ויצא תשעהפעלהפעלהפעל
יעקב אבינו ב וישלח התשעהפעלהפעלהפעל
יעקב אבינו ב וישב תשעהפעלהפעלהפעל
יעקב אבינו ב יוסף הצדיק א ויקץ תשעהפעלהפעלהפעל
יעקב אבינו ג יוסף הצדיק ב ויגש תשעהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב ד תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פ בראשית קמט עקב תשסטהפעלהפעלהפעל
130239בשורה משמחת ניתן לרכוש את ספרי הרב בטלפון 0548033817 רפואה שלימה ובריאות מעליא
133779אני דואגת ל2 הבנות שלי גיל 3 וגיל 5 וחוששת לשלוח לגנים ובתי ספר שמא יפגעו בהם ילדים הן מאוד עדינות ורגישות וחשבתי אוליי על חינוך ביתי האם זה טוב עבורן חינוך ביתי מסגרת רגילה?
133778לכבוד הרב מוצפי שליט"א רצינו להקדיש לעילוי נשמת,שאלנו את הגבאי בבית הכנסת אם צריך דבר והוא אמר שצריך פרוכת לתיבת הש"צ וזה יעלה בסביבות 1200. האם יש בכך דבר מועיל לנפטר?
133777שלום התחלתי לבטא את המילים בתפילה כדרך בביטוי המילים (אך לא במקומות שהופך מלשון נקבה לזכר) כגון הצ׳ והק׳ . רציתי לדעת האם זה נכון או שאולי אסור משום אל תיטוש
133776לכבוד הרב שלום רב, שהשם יתברך ישלח לכבוד הרב בריאות איתנה,ושתיזכו שיפוצו כל מעיונתכם חוצה. רצינו לדעת האים מותר לאכול ארטיק קרח בשבת ? מאחר שאסור לרסק קרח בשבת.
133775לכבוד הרב, מה דעתך על השם מיאל לבת? ועל השם נועם לבת? תודה רבה
133774לכבוד הרב מוצפי שליט"א היה לנו ויכוח בשיעור אדם שהתעכב במוצש והתחילה תפילת ערבית מה עדיף כשאין ברירה שיתפלל במניין ויוותר על רצה ויחליצנו או שיברך ברכת המזון ןיתפלל יחיד
133773לכבוד הרב שלום רב האם ישנו ביסוס הלכתי לאלו שבתפילה עומדים וכורעים בברכו שלפני ברכות ק"ש? ולאלו שמכופפים את הברכיים בכריעות שבעמידה?
133771שלום לכבוד הרב אני מבקשת לתרום עבור טהרת הבית במשרד ברחוב יונה 15 (ולא בדרך הדואר) אך אין מענה מהמשרד, המשרד היה סגור כשהגעתי לשם. עם זאת חשוב לי לשמוע באוזניי את ברכת הרב.
133770לכבוד הרה"ג שליט"א, האם כבודו יודע על כלה יתומה שצריכה סיוע כספי בהכנסתה לחופה? דרך אגב אם הכלה כבר התחתנה והקרן לא הועברה אליה זה גם המצווה? ודווקא יתומה מאב ואם לגמרי?
133769הרב אני בת 34 בעלת תשובה לקראת גירושין בשלישית, הבעל הנוכחי מכור לסמים, מחפשת אדם הגון להתייעץ ולהסביר את כל הרקע האם כבודו יכול להפנות אותי לאדם שיוכל לעזור לי? תודה רבה
133768שלום לכבוד הרב בסמנים של ראש השנה אפשר ריאות של עגל ולב של עגל
133767שלום כבוד הרב ,מצאתי בתחנת אוטובוס שלא בעירי שקית בגדים חדשים הלכתי לחנות על מנת לנסות לאתר מספר טל` ששולם ע"י אשראי ולא הצליחו מה אני אמורה לעשות עם הבגדים?תודה מראש
133766לכבוד הרב מוצפי שליט"א חברה שלי מצאה פלאפון ברחוב חיכתה במקום 20 דק אפחד לא הגיע ולא התקשר שלחה למעבדה כי היה עם קוד נעילה עכשיו היא מוכרת אותו מותר לי לקנות ממנה?
133765לכבוד הרב שלום רב התקינו אצלנו בבניין אינטרקום כשאתה עובר לידו מקשי הלחצנים והמסך נדלקים . מה לעשות בשבת?
133764לכבוד הרב מוצפי שליט"א! שמעתי פעם בשיעור שלפעמים שולחים לאדם מלאכים שמלווים אותו ושומרים עליו בכל מיני סיטואציות בחיים. רציתי לשאול את הרב, האם יש לזה מקור?
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל