שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
ספר פירוש פיוט בר יוחאיהפעלהפעלהפעל
לג בעומר הרשבי התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פד עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קנט התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת בהר התשעוהפעלהפעלהפעל
תפילת שחרית דיני קדיש הודו התשעוהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות מידות גאוה וכבוד התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קנז התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת אמור התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פג עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת אמור התשעוהפעלהפעלהפעל
מסכת אבות התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת קדושים התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פג עמוד א התשעוהפעלהפעלהפעל
תפילת שחרית הודו התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת קדושים התשעוהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר ב התשעוהפעלהפעלהפעל
שביעי של פסח התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה חג פסח התשעוהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר התשעוהפעלהפעלהפעל
מעלת ליל הסדר ג פסח התשעוהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות ליל הסדר פסח התשעוהפעלהפעלהפעל
מעלת ליל הסדר פסח התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת טהרות התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פב עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת טהרות התשעוהפעלהפעלהפעל
שבת הגדול פרשת טהרות התשעוהפעלהפעלהפעל
שואלין ודורשין לפני חג הפסח התשעוהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות ליל פסח התשעוהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות ערב פסח התשעוהפעלהפעלהפעל
ברכת האילנות מוצש תזריע התשעוהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ו התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכג ט בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי ז התשעדהפעלהפעלהפעל
ברית מילה בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית דף כג עמוד א בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי ו הרשבי התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי ו הרשבי התשעדהפעלהפעלהפעל
פסח שני בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ד התשעדהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ג בהר התשעדהפעלהפעלהפעל
עצה למלמדי התורה הקדושה בהר בחוקותי תשעגהפעלהפעלהפעל
התורה הקדושה כט בהר בחוקותי תשעגהפעלהפעלהפעל
חג השבועות כח בהר בחוקותי תשעגהפעלהפעלהפעל
תקופת הגאונים בהר בחוקותי תשעגהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק חמישי התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה בהר בחוקותי התשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קד א בהר בחוקותי התשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר לט בהר בחוקותי התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת בהר בחוקותי התשעגהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק רביעי התשעגהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק שלישי התשעגהפעלהפעלהפעל
ימי ספירת העומר חוהמ פסח תשעגהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק שני התשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות מליחה סימן סט יא בחוקותי תשעאהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות מליחה סימן סט יא בחוקותי תשעאהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות מליחה סימן סט בחוקותי תשעאהפעלהפעלהפעל
זהר חדש מדרש רות יט בחוקותי תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי התשעבהפעלהפעלהפעל
רב נחמן בחוקותי תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי יד תשעבהפעלהפעלהפעל
132994האם הלילה יש מעלה ללמוד ולהתפלל גם אם אנחנו לא נוסעים לקבר הרשב״י זכותו תגן עלינו, ונלמד עליו בביתנו בלי נדר?
130239בשורה משמחת ניתן לרכוש את ספרי הרב בטלפון 0548033817 רפואה שלימה ובריאות מעליא
133001שלום לכבוד הרב בלי נדר אני רוצה לתרום מחר לארגון טהרת הבית בנשיאות הרב שליט"א שיבנו מקוואות. מבקש שהרב יתפלל עלי לזיווג טוב בקרוב מאוד. צירפתי את שמי ושם אמי בשם השואל.
133000לכבוד הרב הגאון הקדוש שליטא אברך שמרגיש שהוא רואה חדשות ומתחבר לצרות של הכלל ומתפלל יותר טוב, מותר להציץ פעם בשבוע בחדשות ?
132999לכבוד הרב שלום כבוד הרב מבקשת ברכה אני גרושה מתקשה למצוא זווג הגון ובאמת ירא שמיים מבקשת ברכה לזווג מתאים בקרוב וכן הצלחה בעבודה ובפרנסת הבית בכבוד ובשמחה
132998לכבוד הרב האם ניתן ללמוד את סדר חנוכת הבית ביחיד וללא מניין?
132997שלום לכבוד הרב ה' יחזקך האם כהן מותר ללכת בשביל חכהנים שמתחיל בשפלת ההר ולהמשיך להתמקם מאחרי המבנה לכיוון הוואדי בלבד?
132996לכבוד הרב שליטא מה התיקון לאשה שלא הספיקה להגיד השנה ברכת האילנות?
132995לכבוד הרב מה הדין לילד בן 12 ששפך בטעות מיץ על מגבעת שהיתה מונחת על השולחן האם צריך לשלם הנזק או פטור. לגבי תבנית בשרית בתנור ששמו בה קרואסונים חלביים מה דין התבנית.
132993לכבוד מורנו שליט"א יש לפעמים מעשים טובים שאדם עושה ובני אדם רואים אותו מתי יהיה מותר לעשותם ברבים ומתי יש בצנעא כדי שלא יהיה חשש יוהרא.. תודה לרבנו
132992לכבוד מורנו עטרת ראשנו וראש תפארתנו הרב הגאון שליט"א שיניתי את שמי לפני שנים(לפניכן קראו ימית) אך חוץ מלהצהיר עליי בפרהסיה בשמי החדש לא עשיתי כלום מה נדרש עוד לעשות?
132991כבוד הרב, בעצבות כי לא מצליחה לאכול בריא וטוב.. מרגישה כי המשפחה של בעלי מעבירים ביקורת רוצה לשנות להשתנות מאוד
132990שלום לכבוד הרב יברך ה' א. שני שמות "שניר" ו"גבריאל" קוראים לי בשם הראשון,האם זה יכול להשפיע עליי רוחנית או לחסר מהשפע ? ב. פסוק להגיד בסוף התפילה לפי שני השמות שלי?
132989לכבוד הרב בושה ומחילה על הירידה הרוחנית שלי. ניסיון שלא עמדתי בו. אני בנידה ונפלתי (נגיעות אסורות בלבד, לא מעבר) עם בעלי (ללא ידיעתו) מה עליי לעשות חוץ מתענית (יום שישי)?
132988לכבוד הרב, בעלי בתים בבחינת עמי ארצות הוציאו עלי לעז ודחו אותי בשידוך רק מפני שאני בעל תשובה. כל כך רציתי את זה 3 שנים, ומאז שהבחורה התחתנה דחו אותי מהשכינה, מהתורה והתפילה
132987שלום לכבוד הרב אני בקורבנות ומצטרף להגיד ה מלך,כשמגיע לשם להגיד שוב קדיש שבת שחרית לפני עלנו לשבח רשות בספרי באח כתב להשאיר שער ולהעביר מאחורי האוזן,למה ספרדים לא נוהגים
132986לכבוד הרב צריכה ללכת למומחה שיקבע אם יש צורך במכשיר שמיעה או טיפול אחר אם יגיד שצריך מכשיר האם אני מחויבת לומר לבחור שאפגש לצורך שידוך שיש מכשיר?פוחדת שזה יפריע בעניין הזה
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל