שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
זוהר בראשית דף נח עמוד ב ואתחנן התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן טו התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ט באב התשעההפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קלט ג דברים התשעההפעלהפעלהפעל
החורבן וביאת המשיח התשעההפעלהפעלהפעל
הלכות תשעה באב התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת דברים יג התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית צב דף נז עמוד ב דברים התשעההפעלהפעלהפעל
הארי הקדוש ר יצחק לוריא בן שלמה דברים התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת דברים יב התשעההפעלהפעלהפעל
שבת חזון דברים התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קלט מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
פיטום הקטורת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית דף נו עמוד ב מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
רבי משה קורדובירו הרמק מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת פינחס התשעההפעלהפעלהפעל
יורה דעה קלט א פינחס התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית צ דף נו עמוד א פינחס התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת פינחס יט התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בלק התשעההפעלהפעלהפעל
יורה דעה קלד ד בלק התשעההפעלהפעלהפעל
סדר התפילה בשחרית בלק התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת בלק יח התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית פט דף נו עמוד א בלק התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת בלק יז התשעההפעלהפעלהפעל
הספד יב חודש ר תמיר בן מלכה ג התשעההפעלהפעלהפעל
הספד יב חודש ר תמיר בן מלכה ב התשעההפעלהפעלהפעל
הספד יב חודש ר תמיר בן מלכה א התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכח ג ואתחנן התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יד התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יג התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיא ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר נ ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
הרב יצחק אלפסי הריף ואתחנן תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יא תשעגהפעלהפעלהפעל
ליל תשעה באב סד ואתחנן תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
תיקונים להרשבי ב ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן ט תשעבהפעלהפעלהפעל
רב יוסף בר חייא ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן ח תפילה תשעבהפעלהפעלהפעל
נחמו נחמו עמי התשעבהפעלהפעלהפעל
דברים המקרבים את הגאולה התשעבהפעלהפעלהפעל
חבלי משיח והגאולה התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין יט ואתחנן תשעאהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן התשעאהפעלהפעלהפעל
הגאולה וימות משיחהפעלהפעלהפעל
נחמו נחמו יאמר ד אלוקיכם תשנחהפעלהפעלהפעל
נחמו נחמו עמי תשנזהפעלהפעלהפעל
על הפחד ועל הגאולההפעלהפעלהפעל
ט באב ואתחנן תשסטהפעלהפעלהפעל
ערב ט אב חורבן המקדש ואתחנן תשעהפעלהפעלהפעל
ט אב חורבן המקדש א ואתחנן תשעהפעלהפעלהפעל
ט אב חורבן המקדש ב ואתחנן תשעהפעלהפעלהפעל
130239בשורה משמחת ניתן לרכוש את ספרי הרב בטלפון 0548033817 רפואה שלימה ובריאות מעליא
131771הרב היקר אנא איך אפשר שלא לפחד מאנשים להתחזק בבטחון בה ולא לפחד מאף אחד בעיקר שמשתדלים לעשות רצון ה קוראת ספרי מוסר אך זה עדיין קשה איך מוציאים את הפחד ולא מפחדים מבשר ודם
131770שלום לכבוד הרב היקר, רצינו רק לברך את הרב בבריאות איתנה אורך ימים ושנות חיים, בשורות טובות ישועות ונחמות.
131769לכבוד הרב אבי נפטר בליל י״ב תשרי. הבנתי שטוב לקרוא את ההפטרה שלפני יום הפטירה ולכן רציתי לדעת האם גם ביום כיפור מומלץ שאקרא ואם כן אז האם את ההפטרה של שחרית או של מנחה? תודה.
131768לכבוד הרב שלום רב בשעה טובה ומוצלחת נולד לנו בן,איזה שם הכי טוב לתת לילד בצלאל או הלל. תודה רבה
131767שלום לכבוד הרב אברך השתמש בשירותיו המקצועיים של בעלי מס פעמים ללא תשלום (בהסכמה ) כשנזקקתי לשירותיה של אשתו גבתה מחיר כמעט מלא כשביקש שוב הרגשתי תרעומת ולא הלך. צדקתי
131766כבודו לבעלי תור השבוע לאבחון אלרגיה וטיפול בה. אנו גרים בבני ברק והקליניקה בירושלים שכונת גילה. מצבו השתפר אך עד לפני שבוע הרגיש רע. כל המצב הבטחוני אבנים וכו' האם לנסוע?
131765לכבוד הרב מוצפי שליט"א בעת פתיחת ההיכל מאיזה צד לאיזה צד הכי נכון להזיז את הפרוכת?
131764שלום לכבוד הרב האם חתן ביום חתונתו צריך להגיד תחנון של יום כיפור במנחה??? ומה דעת הרב על חדר יחוד??? תודה רבה לרב על כל מה הרב עושה.
131763לכבוד הרב שלום רב מה הסיבה שלא אומרים קדיש תתקבל בתשעה באב
131762לכבוד הרב מוצפי שליט"א חמותי קשישה וחולה. אחיה הצעיר ממנה נפטר ולא הודענו לה האם מחוייבת לעשות קריעה? אם כן איך בלי לספר לה?
131761כבוד הרפ האם מותר להיכנס עם קמע שכתוב עליו שמות הקודש לשירותים
131760לכבוד הרב שלום רב האם עדיף לשים טלית עם פסים שחורים למי שכך נהגו אבותיו (כגון יוצאי מרוקו וכו')?
131759שלום לכבוד הרב האם מותר להוציא למרפסת לא מקורה בקומה גבוהה עציץ, ואם כן באיזה תנאים. שהשי"ת יברך אותך בבריאות איתנה חיים טובים וארוכים אמן.
131758לכבוד הרב מוצפי שליט"א מדוע רק הגברים חייבים להנשא, הרי המצווה נאמרה בלשון רבים? תודה רבה.
131757שוכרים בית עובדים קשה לפרנסתנו לנסות לקנות דירה להשקעה בצפון שיהי נכס ביד אין סיכוי לרכוש באזורנו עי הלוואות ההתמודדות אין עזרה אני נשברת המון נופלת ליאוש מחשש לעתידינו
תשעה באבהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל