ליחצו לשליחת שאלה לרב
שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
פרשת צו פסח שבת הגדול ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
דיני ערב פסח מביתו של כבוד הרב ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
הכנה לפסח ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת ויקרא ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת ויקרא ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
ברכת האילנות בימי ניסן ומעלתה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
שות מורשת ויקהל פיקודי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת ויקהל פקודי פרשת החודש אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת ויקהל פיקודי פרשת החודש סודאי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
ענייני חודש ניסן אדר תשפהפעלהפעלהפעל
מעלת הקטורת לעצירת מגפות ותפילה לישועה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תשא פרשת פרה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תשא פרשת פרה סודאי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
קריאת המגילה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
ארבעת מצוות פורים אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פורים סגולת תענית אסתר אדר תשפהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת תצוה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת תצוה זכור אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת תצוה זכור פורים סודאי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
הילולת משה רבנו עליו השלום אדר תשפהפעלהפעלהפעל
מעלת וקדושת ארץ ישראל אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פסח שני בחוקותי התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה שבת חול המועד פסח התשעדהפעלהפעלהפעל
ימי חג הפסח התשעדהפעלהפעלהפעל
מענייני חג הפסח צד אחרי מות התשעדהפעלהפעלהפעל
מענייני חג הפסח צג התשעדהפעלהפעלהפעל
שלושים יום בין פורים לפסח פח התשעדהפעלהפעלהפעל
ימי ספירת העומר חוהמ פסח תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה שבת חוהמ פסח התשעגהפעלהפעלהפעל
חג הפסח המצות האביב החרות פז צו תשעגהפעלהפעלהפעל
הלכות הכשר המאכלים הכלים והמטבח בחג הפסח התשעגהפעלהפעלהפעל
הברכות הנשפעות בליל פסח התשעגהפעלהפעלהפעל
מוצרי המזון בחג הפסח פד ויקרא תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ערב חג הפסח התשעאהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ערב פסח התשעבהפעלהפעלהפעל
שביעי של פסח עט שמיני תשעבהפעלהפעלהפעל
מוצרים הכשרים לחג הפסח תשעבהפעלהפעלהפעל
מצוות ביעור חמץ ומענייני הפסחהפעלהפעלהפעל
מעלת חג הפסח התשעבהפעלהפעלהפעל
ימי חג הפסח חסד סח ויקהל פקודי תשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרה ליוט ראשון של פסח תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת חוהמ פסח תשסבהפעלהפעלהפעל
הפטרת חול המועד פסח תשסדהפעלהפעלהפעל
הפטרת שביעי של פסח תשסבהפעלהפעלהפעל
הפטרת שביעי של פסח תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת שבת הגדול והכנות לפסח תשסבהפעלהפעלהפעל
ערב פסח שחל בשבת תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת שביעי של פסח תשסבהפעלהפעלהפעל
הפטרת פסח שבת הגדול צו תשסגהפעלהפעלהפעל
הפטרת פסח שמיני תשסגהפעלהפעלהפעל
הפטרת שבת הגדול פסח תשסזהפעלהפעלהפעל
פסחהפעלהפעלהפעל
פסח חד גדיאהפעלהפעלהפעל
פסח חג הפסח תשנההפעלהפעלהפעל
פסח שביעי של פסח תשנההפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדר תשנוהפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדר תשנזהפעלהפעלהפעל
פסח תשנחהפעלהפעלהפעל
פסח תשנטהפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדר ב תשסזהפעלהפעלהפעל
פסח תשסזהפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדרהפעלהפעלהפעל
פסח מעלת חודש ניסןהפעלהפעלהפעל
שבת הגדול פסח תשנחהפעלהפעלהפעל
פסח והגדת לבנך תשסזהפעלהפעלהפעל
פסח סדר בדיקת חמץהפעלהפעלהפעל
פסח הגדההפעלהפעלהפעל
פסח שואלים ודורשים לחג הפסח בהפעלהפעלהפעל
פסח שואלים ודורשים תשסטהפעלהפעלהפעל
פסח הגדה של פסח חד גדיא תשסוהפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדר ליל שימוריםהפעלהפעלהפעל
פסח ליל הסדר תשנוהפעלהפעלהפעל
196783לכבוד הרב אני בהריון היה דימום הרופא אומר לא להתאמץ ובעלי עובד קשה כל היום בחוץ מה אנו מחויבים מעיקר הדין לנקות לפסח? תודה לרב היקר
195777דו"ח שחיטת בקר בחו"ל מאת ראש הצוות והממונה הראשי על הכשרות. בס"ד יום א' כ"ו אדר תש"פ ירושלים תובב"א אל מעלת כבוד מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שליט"א נשיא אל'קים בתוכנו, "בד"ץ בני ציון" לשם ולתהילה עם חזרתי מחו"ל בימים טרופים אלו, אשמח ליידע את מעכת"ר כי ברוך השם ובסייעתא דשמיא זכינו בתקופת חורף תש"פ לקיים שחיטה מהודרת, מהדרין מן המהדרין חלק ב"י, בדרום אמריקה במדינת פרגוואי, בשני מפעלים בסאן אנטוניו, ובגווארני, מטעם חברת "בלדי", ובברזיל מטעם "מרכז הבשר", להלן מקצת הנהלים שהתבצעו בשטח מדי יום ביומו. ראשית, ישנו מפקח מטעם הבד"ץ שמפקח על כל הצוות בנוסף על רו"צ. 1. "תא השחיטה" א. בתא השחיטה ישנם 5 שוחטים ובודקי סכינים – שוחט נוסף יותר מהרגיל. ב. כל שוחט יש לו לפחות 3 סכינים בשחיטה. ג. בדיקת הסכין ביבש וברטוב. כל חמישה שחיטות – בודקים ביבש. ד. בין שחיטה לשחיטה בודקים בתלתא רותחא. ה. בדיקת וושט נעשית ע"י השוחטים בסבב ולא ע"י משגיח. ו. כל השוחטים נבחרו ע"י הבד"ץ בדקדקנות מרובה והם מומחים ויראי שמים ובני תורה. ז. מהירות הליין אינה עוברת 75 בהמות לשעה. ח. השוחטים שוחטים בנחת ובשלוה ע"י הפסקות ובממוצע כל שוחט 45 דקות ביום. 2, "בדיקת וושט" אם לא נשחטו כל הסימנים אלא רק רוב, מורידים זאת לכשר ולא לחלק. 3, "בדיקת כרס ובית הכוסות" יש בודק כרסים. מומחה גדול שבודק כל כרס וכרס שאין בה נקב וג"כ את בית הכוסות. 4, "בדיקת פנים" בודק פנים נבחר ע"י הבד"ץ, ירא שמים ובקי במלאכתו, שעשה מלאכתו נאמנה, רק חלק ב"י בלי רירים ובלי ריעותות כלל ועיקר ואליבא דכולי עלמא. כל סימון של הבודק פנים בפתק של הריאה יורד לכשר. 5, "בדיקת חוץ" הועמדו שני בודקי חוץ בני תורה יראי שמים ובקיאים במלאכתם, נעשתה בדיקת הריאה ע"י הגהה מבחוץ בדקדקנות מרובה ע"י נפיחה וראיה שאין בריאה שום סירכות ורירים וריעותות והם נבדקו מדי יום ביומו ע"י רו"צ. לבודק חוץ ולמשגיח ישנם טבלאות של כשר חלק וטרף, והם נבדקים ע"י מפקח הבד"ץ תוך כדי עבודה שאין טעויות, וגם כל הפתקים של הריאה נשמרים כדי לוודא שאין טעויות. 6, כללי - "הנהגות בבית" בעונה אחרונה הקפדנו על כך שרוב המשגיחים שעובדים הם משגיחים מארץ ישראל יראי שמים ויודעים מלאכתם בצורה מצויינת. ב"ה זכינו ואחרי חודש וחצי כל הצוות חזר לחופשה של שבועיים למנוחה. ראינו בכך סייעתא דשמיא אדירה על כל צעד ושעל. כל יום יש תפילות במנין ושיעורי תורה בשחיטה וטריפות, וגם מוסר במסילת ישרים. יש בית כנסת מסודר עם ספר תורה וספריה של ספרי קודש, וגם יש מקוה טהרה. 7, "מטבח": במטבח יש שני משגיחים צמודים שמקפידים על בישול ישראל כדעת השו"ע, כל המוצרים נבדקים ע"י רו"צ והשוחטים, שהם כשרים ואין בעיות של כשרות. 8, ישנם עוד דברים והנהגות שהנהגנו באריזה ובפירוק ובניקור ואכמ"ל. אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לבצע שחיטה מהודרת בהשגחת בד"ץ "בני ציון", ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו אמן. מאת הצב"י בן שושן שלום.
195774לציבור היקר ישנם עוד 400 הגדה של פסח לספר בציון שכתב מו"ר שליט"א שאנו רוצים לחלקם שילמדו בהם החפצים להרים תרומה כל אחד כפי יכלתו כדי שנגיע לכמות הזו יפנה לטל 0546798333
195635לקהל הקדוש הע"י עקב המצב נעשה כל מאמץ לדאוג לפונים המבקשים לרכוש ספרי רבנו שליט"א ולשולחם ע"י שליח עד לפתח ביתכם יצויין כי השנה יש סבסוד מיוחד על הגדה של פסח טל 0546798333
195400שלום לכבוד הרב שליט"א אולי יסכים כבודו לכתוב לנו סדר תיקון המגיפה מהרב אליהו האיתמרי ז"ל מחבר שבט מוסר ועוד ספרים.
197010לרב התקשרתי לקו הלכה הספרדי ושאלתי איך לעשות התרת נדרים במצב הזה כדי לאכול אורז בפסח והרב עשה לי דרך הטלפון האם זה בסדר? קיבלתי עוף ואני בדרכ לא אוכלת האם אפשר חד הורית
197009לכבוד הרב אני באמת שלא מבין את הציבור יש פסיקה והוראה להתפלל יחיד אז כל אחד שמארגן מנין בכל מיני ומסכן את הציבור חושב שהוא עושה איזו מצווה פיקוח נפש דוחה את התורה כולה
197008לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש רבנים שחתומים על מכתב לא להתפלל במנין ואני יודע ועד שהם כן עורכים מנין בהחבא השאלה האם זו באמת הדעה של כל הרבנים או שבאמת אסור לעשות זאת והם טועים
197007לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש כאן רב באופקים שאישר לקבוצה להתפלל במנין בחצר וביקשו ממני סידורים וחומשים השאלה האם להסכים כי אמרתי להם שלא כי אסור ואח"כ היה לי מצפון יש להם רב
197006לכבוד הרב בגלל המצב מתפלל יחידי מתי לכוון לקבל את אמירת רוח של שבת...כי הרי היום בערב אין ברכו ?
197005להרה"ג שליט"אכשרמ"א מביא בהגהה ב"י, האם נאמר ככלל שהמחבר יסכים לזה, או שכל עניין לגופו?שבת הגדול שלום לרב ולכל בני ירושלים המשוחררת מבני ברק הנצורה. בריאות טובה
197004שלום לכבוד הרב יש לנו בית הכנסת בחצר הבית האם בשבת אפשר להביא 4 להעביר שיעור במרחק 2 מטר כל אחד
197003לכבוד הרב רוצה להעביר קמחא הפסחא האם אפשר להגיע לרב או שניצור קשר עם אלירן? תודה רבה לרב וחג שמח
197002אני גר במושב אורה ולידי יש מעיין איתמר הלכתי וטבלתי שמה היום אם עשיתי איסור? כי הבנתי שמעיינות כנרת וזה מותר לטבול כי המים זורמים ולא עומדים....מה דעת הרב?
197001לכבוד הרב שלום רב חוזר בתשובה גר לבד ובגלל המצב באתי להורים שלא יהיו לבד בחג.באיזורינו אין ירק גוש קטיף אין להשיג מפחד להסתובב לחפש בגלל הורים מבוגרים .מה לעשות בחג ?
197000לכבוד הרב השנה באילוץ אערוך לבד את הסדר, איני יודעת מתי מכסים ומגלים את המצות 4 כוסות הטבעת היין במים לא רוצה לשגות רוצה לדקדק האם אפשר להדריכנו בקצרה תודה לרב וחג שמח
196999שלום לרב, לפני שבועיים כשעוד היה מותר להתפלל בחצרות, השכן הביא ספר תורה של אביו, הספר עטוף בטלית נמצא בחדר שהוא לא בשימוש,האם יהיה ניתן להתפלל או לומר דברי קדושה ליד הספר?
196998שלום לכבוד הרב כיצד בשרפת חמץ השנה שורפים 10 פתיתים והלולב?
196997לכבוד הרב אחותי אחרי ניתוח מעיים קשה חסימת מעיים והיא בתת משקל מאוד חמור מה עליה לעשות בפסח כשאסור לאכול לחם? אסור לה לאכול כמעט כלום
196996שלום עליכם האם בטהרה תחת הברז צריך שכל המים יפלו על הפנים או מספיק שיפלו על הראש והפנים יהיו טיפה מחוץ לזרם כדי שיהיה יותר קל לנשום? אם הרב יכול לברך רפואה את חיים בן שושנה רחל
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל