ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
הילולת חכם סלמן מוצפי התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קח עמוד ב התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קו עמוד א התשעזהפעלהפעלהפעל
הודעה חשובה בהפעלהפעלהפעל
פרשת וישלח יט התשעזהפעלהפעלהפעל
הודעה חשובההפעלהפעלהפעל
פרשת וישלח יח התשעזהפעלהפעלהפעל
ספר היכלות מלאכים ג התשעזהפעלהפעלהפעל
ספר היכלות מלאכים ב התשעזהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ויצא התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קה עמוד א התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת ויצא התשעזהפעלהפעלהפעל
תפילת העמידה ג התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת ויצא יח התשעזהפעלהפעלהפעל
ספר היכלות מלאכים התשעזהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך צא התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קג עמוד ב התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת תולדות כ התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת תולדות יט התשעזהפעלהפעלהפעל
תפילת העמידה ב התשעזהפעלהפעלהפעל
כבוד הבריות התשעזהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ויחי התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי י התשעדהפעלהפעלהפעל
גידול בנים ויחי התשעדהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכות היסח הדעת ויחי התשעדהפעלהפעלהפעל
הנהגותיו של חכם סלמן מוצפי ויחי תשעגהפעלהפעלהפעל
‪יורה דעה סימן צב כה ויחי תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ויחי התשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר כב ויחי תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי ח התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ויחי התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה ג ויחי תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות ריאה סימן לט ויחי תשעאהפעלהפעלהפעל
זהר חדש מדרש רות ג ויחי תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי התשעבהפעלהפעלהפעל
רבי יהודה בן בבא ויחי תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי ו תשעבהפעלהפעלהפעל
תפילה על הנפטרים ויחי תשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרת ויחי תשסגהפעלהפעלהפעל
הפטרת ויחי תשסדהפעלהפעלהפעל
הפטרת ויחי תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת ויחי תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת ויחי סוד הפטרה והקדישהפעלהפעלהפעל
הפטרת ויחי תשסטהפעלהפעלהפעל
הפטרת ויחי סוד הפטרה והקדיש תשסחהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פש חקת א ויחי תשעאהפעלהפעלהפעל
ימי השובבים א ויחי תשעהפעלהפעלהפעל
הנשמה א ויחי תשע ליל הלמוד בהילולת הרהג סלמן מוצפיהפעלהפעלהפעל
הנשמה ב ויחי תשע ליל הלמוד בהילולת הרהג סלמן מוצפיהפעלהפעלהפעל
הנשמה ג ויחי תשע ליל הלמוד בהילולת הרהג סלמן מוצפיהפעלהפעלהפעל
הנשמה ד ויחי תשע ליל הלמוד בהילולת הרהג סלמן מוצפיהפעלהפעלהפעל
משלי טו ויחי תשסטהפעלהפעלהפעל
שבת רמו חוסר אימון ברבנים ויחי תשסוהפעלהפעלהפעל
שבת רעג קידוש במקום סעודה ויחי תשסזהפעלהפעלהפעל
אוח שבת שלד ויחי תשעהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי תשנחהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי תשנטהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחיהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי ב תשסטהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי אהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי בהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי גהפעלהפעלהפעל
משה רבנו א ויחי תשעהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי התשעאהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ויחי תשסטהפעלהפעלהפעל
עיתים לתורה ויחי תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פ לך לך ה ויחי תשעהפעלהפעלהפעל
137912שלום לכבוד הרב א.כמה שנים חי פרעה? ב.האם אחרי נט' ידים לפני השפשוף יש ענין להשאיר מעט מים על כפות הידיים? ג. ס"ת ישן כתב דהוי צבע חום בתענית לפני תפילה אמרתי להוציא אחר בסדר?
137891אור חדש האיר בציון בספריו החדשים של מורנו ורבנו, מזלא טבא וגדיא יאה, ממתינים בכליון עיניים לראותם במוצ"ש בעז"ה, יזכה מע"כ להמשיך בכתיבת הספרים הרבים להרבות גבולו בתלמידים.
136104קריאה קדושה. לחברי האתר הקדוש, ישנם לפחות שלשה ספרים בכתב יד של הרב מוכנים לדפוס ומתוקים מדבש ונופת צופים, ובגלל קשיי מימון מתעכבים. קריאתינו לכל מי שמעונין להנציח שמו ושם קרוביו על אחד הספרים להתקשר לטלפון מנחם 0548033817 עלות ספר שלם היא בסביבות 50 אלף ש״ח. ושמו יכתב בשער הספר בגליון מיוחד בשער. ולהשתדל לא להעמיס על חברי האתר הקדוש ועל מורינו ורבינו ברוכים תיהיו
137977כב' מורנו ורבנו המיוחד בדורו שמחה אמיתית לראותו בהילולת אביו הקדוש. מאחלת לכבודו להתחזק כארי וכלביא ולחזור ולהיות כמעין המתגבר כמו מאז ולתמיד עד בוא המשיח ועד בכלל, אמן
137976לכבוד הרב כשחזרנו בתשובה אנשים מהמשפחה ממש התנהגו אלינו לא יפה כאילו הפכנו למצורעים עד היום לא יכולים לסבול שאנחנו מתחזקים ואומרים לבן הגדול שחרדי זה לא טוב מוגזם וחונק
137975שלום לכבוד הרב רב הבית כנסת אמר היום בעניין צדקה שכל הפושט יד חייב על פי הלכה לתת לו מינימום פרוטה ולא להשיב אותו ריקם. מה דעת הרב והאם זה נכון גם לגבי אדם שלא מכירים
137974שלום לכבוד הרב הי" אכי"ר האם יש חובה לצום ביום הפטירה של האמא?אני מתכוון לשנה הראשונה
137973שלום רב, אני רוצה לדעת האם יש לי מגירה עם דבר אסור לדוגמה טלפון נייד ודבר מותר לדוגמה שוקולד האם מותר לפתוח את המגירה בשבת?
137972לכבוד מו"ר בחור שידו בגבס אבל האצבעות גלויות רק שאינו יכול להניע אותם כראוי ומפני הכאב הן מכופפות. כשנוטל ידיו ע"י מישהו אז המים מכסים את האצבעות אבל לא ב100 אחוז. זה בסדר?
137971שלום לכבוד הרב שמחנו מאוד לראות את זיו פניו המאירים של הרביהי רצון שתחזור במהרה ללמדנו תורהמחילה מהצדיקים שבעוונותינו מתייסריםיהי רצון שתמשיכו להוציא לאור תורה קדושה
137970שלום לכבוד הרב המנהג לחלוץ תפילין של יד מיושב וראש מעומד. האם מספיק רק החליצה או גם הקיפול צריך להיות כך שהראש לקפל בעמידה ושל יד בישיבה או הקיפול לא משנה איך? תודה רבה
137969לכבוד הרב נשואה עם 3 ילדים הציעו לי עבודה בחברת סלולר והעבודה כוללת מכירת פלאפונים אני עם תינוק בבית וזה עבודה שממש תתאים לי אני חייבת לעבוד האם אפשר למכור?
137968חמותי לא דתיה קנתה בובה לביתי בת 1.5 כפות ידיה ורגליה כמובנ"א הגוף ספוגי. פניה: הגבות מצוירות והעיניים כמו אמיתיות אך לא נסגרות שאר איברי הפנים בולטים אין שיניים. מותר?
137967האם אדם שמתפלל שמונה עשרה יחד עם הש"צ בחזרה זה לכתחילה או בדיעבד אריכות ימים ושנים בבריאות איתנה ונהורא מעליא לכבוד מו"ר
137966שלום לרב, 1- ב"ה יש לנו את כל ספרי הרב. אין לנו יד ורגל בח"ן. האם שייך לקנות את הספר החדש? 2- ק"ש ערבית במניין לפני צאת הכוכבים צריך לכוון בפסוק ראשון? לחזור על ה' אלוהיכם אמת?
137965שלטם כבוד הרב, שאלה דחופה! אחות של בעלי צריכה לעשות ברית ביום שבת.הרבה קרובים אינם שומרים שבת (ההורים של האבא, האחים של האמא) מה עושים? האם ניתן לדחות את הברית ליום ראשון?
137964לכבוד הרב שליט"א שלום וברכה, בריאות איתנה ויהי רצון שהרב יחזור לאיתנו בקרוב ממש. האם יש משהו שנשים צריכות או יכולות לעשות בימי השוב"בים? תודה רבה לרב.
137963לכבוד הרב שלום רב א' הילדים הכניס שניצל עוף קר (מטוגן) לתוך כיור החלבי, מה לעשות? אין כלים חלביים בתוך הכיור. תודה.
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל