שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
שולחן ערוך סימן קס סעיף ט התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פז עמוד א התשעוהפעלהפעלהפעל
הלכות הסעודה התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת שלך לח יד התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת שלח לך התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קס ז התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בהעלותך התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פו עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת בהעלותך יז התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת בהעלותך טז התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה חג השבועות התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך גף פה עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
חג השבועות ב התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת נשא התשעוהפעלהפעלהפעל
חג השבועות התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת במדבר התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קס התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פב עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת במדבר התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בחוקותי התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קס התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פה עמוד א התשעוהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות רבי מאיר התשעוהפעלהפעלהפעל
ספר פירוש פיוט בר יוחאיהפעלהפעלהפעל
לג בעומר הרשבי התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף פד עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קנט התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת בהר התשעוהפעלהפעלהפעל
תפילת שחרית דיני קדיש הודו התשעוהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות מידות גאוה וכבוד התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קנז התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת קרח התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכד קרח התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית מא דף כו קרח התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח יב התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח יא התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה קרח התשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קט ב קרח תשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר מד קרח תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח ט תשעגהפעלהפעלהפעל
רבי יהודה הלוי קרח תשעגגהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח ח תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה קרח התשעאהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה קרח התשעבהפעלהפעלהפעל
זוהר חדש מדרש רות כד קרחת תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח התשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח ו התשעבהפעלהפעלהפעל
רב פפא קרח התשעבהפעלהפעלהפעל
ראש חודש ז קרח תשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות לראש חודש קרח התשעבהפעלהפעלהפעל
רבי יהושע בן קרחה שמות תשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסאהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסטהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשנדהפעלהפעלהפעל
הפטרת קרח תשסדהפעלהפעלהפעל
הנביאים א קרח תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש סתרי תורה יתרו ג קרח תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש עוד מפרשת יתרו י קרח תשעהפעלהפעלהפעל
130239בשורה משמחת ניתן לרכוש את ספרי הרב בטלפון 0548033817 רפואה שלימה ובריאות מעליא
133337לכבוד הרב דחוף בעלי התייאש מלהביא פרנסה יש לי שישה ילדים אחרי לידה שכירות חובות ענקים הוא לא רוצה יותר לעבוד המצב קשה לו אני בוכה ולא יודעת איך לעודד ולהסביר לו שלא תמיד קל
133336שלום לעט"ר אני מתחזק עברתי על גזל גניבה ולא תמיד קל להחזיר אם בכלל וזה קשה לי בהתקדמות כי תמיד אני מפחד שאני יחזור בגלגול מה עושם הרב? האם הספרדים נהגו לכתוב סט אחרי השם ולמה ?
133335שלום לרב אני מחפשת עבודה עזבתי את מקום עבודתי בגלל ערבים שנכנסו למקום עכשיו הציעו לי עבודה זמנית ברשות האכיפה והגביה מה דעת הרב האם ללכת על זה כי זה זמני וכרגע אין לי משו אחר?
133334שלום לרה"ג אני רואה שיש רבנים שדורשים שמכונים הרב הגאון.מה שידעתי שגאון הוא שסיים את הבבלי והירושלמי,והר' הללו חוזרים בתשובה אפילו לא 10 שנים,האם יש בכך היגיון ? יוהרה?
133333שלום "חביב ממונן של ישראל"הרב אמר באחת מדרשותיו בתשרי שהבורסה בארצות הברית תרד בחדות ויש הרבה המושקעים שם,אכן ירדה אך שבה לעצמה,האם לכך התכוון הרב או שזו היתה רק ההקדמה?
133332לכבוד הרב שלום רב האם נכון לומר לפני ברכת המזון את הלשם ייחוד שמובא בסידורים בעניין זכירת חורבן ירושלים? האם יש חילוק בין שבת לחול בעניין זה? תודה רבה לכה"ר
133331לכבוד הרב מתפלל ערבית בפלג מנחה בליל שבת בבית פרטי בו יש ספר תורה. אין בית כנסת שמאפשר פלג. האם ניתן לומר מעין שבע,האם ברכה לבטלה?אמן יתומה? תודה
133330לכבוד הרב בנוגע לשאלה קודמת - גם בעבודה הנוכחית יש אחריות, בוסית מציקה וצועקת, שיפור משמעותי במשכורת בעלי לומר ועובד מינמום, רוצה לעזור לבני שהתחתן ולומד ולב"ב אם לגשת?
133329האזנתי לדרשות המדהימות של כבודו וברשותך 2 שאלות נשמה יש באדם רק כשהוא לומד או מתפלל - למה מברכים נשמה שנתת בי? בבא בתרא גם אדם מכובד לא מכובד בביתו -אפשר דף בבקשה? תודה רבה!
133328כבוד הרב, רצוני להתחזק במעשרות 1.לגבי מעשר כספים אני קניתי דירה ומצויה בחובות גדולים האם להפריש? 2.לגבי פרות צריך להפריש? 3.ירקות מסופר שיש תעודת כשרות האם לעשר ללא ברכה
133327שלום לכבוד הרב כשעובדת בבוקר ולא מספיקה שחרית מלא ואומרת רק ברכות השחר וכשחוזרת מהעבודה מתפללת מנחה. האם חייבת גם בעמידה וקריאת שמע עד גאל ישראל למרות שמתפללת מנחה? תודה
133326שלום רב רווקה, חודשיים בקשר זוגי עם גרוש.בשל קשיים אישיים שלו התרחק לאחרונה ולא יוצר קשר כבר שבוע וחצי.מה לעשות? האם הוא יחזור בזמן הקרוב? לפנות אליו או פשוט לשחרר ממנו?
133325לכבוד הרב שלום רב מה הטעם לדילוג על מספר מספרי התנ"ך הק' בקריאי מועד של חג השבועות? תודה רבה
133324שלום לכת"ר, האם כהן שחי עם גרושה יכול להיות גזבר של בית הכנסת (מצד נאמנות)ולערוך השכבות ותפילת מי שבירך? או יש בדבר הזה חילול השם מצד רב המקום והוועד.כיצד לנהוג? תבורך.
133323שלום לכבוד מו"ר. אדם שאשתו תמיד רואה ביום- האם חל עליו חיוב לסמן ימי הראיה וההרחקה? רפואה שלמה מן השמיים.
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל