ליחצו לשליחת שאלה לרב
רכסים
בית כנסת אוהל משה
רח' הכלניות
יום שלישי ו' אייר 02/05/17 למניינם בשעה 20:40 ניתן לרכוש את ספרי הרב במקום. ואת הספר החדש תורה בציון

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
פרשת תזריע טהרות ו תשעזהפעלהפעלהפעל
חודש ניסן קכ תזריע טהרות תשעזהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות א תזריע טהרות תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע צא שמיני תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיני יג תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת שמיני תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קעה קיח עב שמיני תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיני יב תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת שביעי של פסח תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת חוהמ פסח תשעזהפעלהפעלהפעל
שביעי של פסח קכד תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע צא צו תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת שבת הגדול צו תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת צו יא תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קעד דקיז עא צו תשעזהפעלהפעלהפעל
חג הפסח קכג צו תשעזהפעלהפעלהפעל
חג הפסח קכב צו תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת צו י תשעזהפעלהפעלהפעל
הלכות ערב חג הפסח קכא צו תשעזהפעלהפעלהפעל
הלכות חג הפסח קכ צו תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קעג קיד עא ויקרא תשעזהפעלהפעלהפעל
רבי שמעון בר יוחאי לג לעומר התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכא שמיני התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית כט שמיני התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיני ט התשעדהפעלהפעלהפעל
הלכות נטילת ידיים שמיני התשעדהפעלהפעלהפעל
ליל 49 לעומר וחג השבועות סגולות והנהגות התשעגהפעלהפעלהפעל
רבי שמעון בר יוחאי לג לעומר התשעגהפעלהפעלהפעל
ימי ספירת העומר חוהמ פסח תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה שמיני התשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קא ג שמיני תשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר לי שמיני תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיני התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיני ז תשעגהפעלהפעלהפעל
רב אשי שמיני תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת שמיני התשעאהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות נטלעם סימן סג שמיני תשעאהפעלהפעלהפעל
מצוות ספירת העומר התשעבהפעלהפעלהפעל
שביעי של פסח עט שמיני תשעבהפעלהפעלהפעל
קריעת ים סוף פר שמיני תשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרת שמיני פרה אדומההפעלהפעלהפעל
הפטרת פסח שמיני תשסגהפעלהפעלהפעל
הפטרת שמיני תשסדהפעלהפעלהפעל
הפטרת שמיני תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת שמיני תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת בחוקותי לג בעומר הרשביהפעלהפעלהפעל
הפטרת שמיניהפעלהפעלהפעל
רחבעם ירבעם שמיני תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש יתרו ד שמיני תשעהפעלהפעלהפעל
לג בעומר רשבי תשנההפעלהפעלהפעל
ימי העומר תשנחהפעלהפעלהפעל
מענייני ספירת העומר התשעאהפעלהפעלהפעל
סוכות ושמיני עצרת תשנחהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר תשנזהפעלהפעלהפעל
ימי ספירת העומר פרקי אבות תשסזהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר שבוע השישיהפעלהפעלהפעל
ימי ספירת העומר הלכותהפעלהפעלהפעל
חול המועד ספירת העומר ושביעי של פסח תשעהפעלהפעלהפעל
שבת שיח בישול בשבת שמיני תשסוהפעלהפעלהפעל
שבת רפח תענית חלום שמיני תשסזהפעלהפעלהפעל
שבת רפח תענית חלום שמיני תשסזהפעלהפעלהפעל
אוח שבת שמ שמיני תשעהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיניהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיניהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיני אהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיני בהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיני גהפעלהפעלהפעל
פרשת השבוע שמיני התשסטהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיני ד תשעהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיני ה תשעאהפעלהפעלהפעל
פרשת שמיני התשעאהפעלהפעלהפעל
רבי שמעון בר יוחאי שירה ליל לג בעומרהפעלהפעלהפעל
141686לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לשמוע מוזיקה בראש חודש אייר?
141335אבקש מכל מפיצי הספרים ליצור קשר עם מנחם 0548033817 ברצוננו לסדר את עיניין הפצת הספריםוליצור רשימה מאוחדת של שמות וטלפונים תודה רבה
141791כבור רבנו שליט״א שלום רב למדנו הרמב״ם ז״ל ומצאנן שכתב בהלכות שמיטה פרק י״ג, הלכה י״ג שכל איש מבאי עולם אשר נדבה רוחו לעמוד לפני השם לשרתו ופרק מעליו עניני העולם השם ימציא לו פרנסה
141790בשאלות האחרונות שאלה 141743 שאלו, אם שכח להתפלל מוסף עד מתי יכול להתפלל?, כבוד הרב ענה עד מנחה ואם עבר שתיים מנחה? האם כוונת הרב זה אם שכח שחרית יעשה כן? האם מוסף לא עד שקיעה?
141789באוסטרליה ניו זילנד ושאר ארצות הסמוכות שעתה בחודש אייר התחיל החורף האם עלינו לומר ברך עלינו?
141788אני עובד צה״ל ומטפל בקבורת חללים. ולהבדיל מצוי שמדי פעם מביאים חללי אויב לקוברם האם אני חייב להשמע להוראות? או האם יש מצוה לקוברם?
141787לכבוד הרב מוצפי שליט"א, בעקבות תשובה של הרב באתר - התפללתי מוסף של ראש חודש לאחר שהגיע זמן מנחה בשעה 16:00, מה עלי לעשות? לומר "ברוך שם ...לעולם ועד", ולהתפלל מנחה פעמיים?
141786לכבוד הרב מוצפי , אני מרוקאי ורוצה להתגלח בראש חודש אייר ולסמוך על הרדב׳ז האם מרשות בידי? תספורת אני לא מסתפר כי בפועל מה שדיברו זה רק לעניין תספורת ולא לעניין גילוח .
141785לכבוד הרב מוצפי שליט"א אמי מטפלת בבית והילדים בלי סוף ולבד עד 20.00 בערב יכול לעבור ימים עד שאני מתפללת ישפטו אותי על זה ?? בירכת. המזון מקפידה וברכות השחר תפילה בקושי ..
141784לכבוד הרב שלום רב נעשה לתינוק שלנו בן חצי שנה נס,העגלה הידרדרה לכיון כביש מאוד סואן ונעצרה ע"י אישה שעברה שם,מה צריכים לעשות או לקבל ומה ה' סימן לנו?
141783לכבוד הרב שלום רב אני בחור ישיבה גדולה ואני רוצה לצאת לשידוכים מורי ורבי הוא אדם גדול מאוד והוא אמר לי לצאת בגיל 19 וחצי ורוב ראשי הישיבות הגדולים חולקים יוצא לפחות בגיל 21 ?
141782שלום לכבוד הרב מוצפי לגבי עמידה ביום הזיכרון. האם יש בעיה בכך? יש טוענים שזה מנהג גויים, האם זה נכון? היכן נוהגים כך? אם אני לבד בבית, ללא חשש חילול השם, האם לעמוד? תודה רבה
141781לרבנו ידוע דהמפרשים ז"ל כתבו, שנקצב לאדם כמה דיבור ידבר ואם עבר את המכסה אז חס ושלום ... , וידוע שדברי תורה לא נכללים מהקצבה, האם גם דיבורים של משא ומתן וצורך גם לא נכללים ?
141780לכבוד הרב שלום כבוד הרב זכינו לחתן את הבת עם בחור ישיבה .מזה שנה סמוכים על שולחננו לומד בכולל מצויין .החתן אינו אומר דברי תורה בסעודות ובכלל, איך לנהוג?
141779כבוד מורנו הרב שליט״א. האם מותר לפתוח אולם שמחות מצומצם למאה מקומות בלבד בתוך איזור מגורים?
141778מי שמרגיש לו טוב ואם ילך לרופא מיד יש סיכוי סביר שימצא בו מחלה שקשה לרפאותה, האם עדיף לפני שילך לרופא ללכת לרב גדול שיתפלל עליו?
141777לכבוד הרב תבורך מפי עליון, ברצוני לשאול מה מברכים על צמח עטרה כדי להריחו?
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל