ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
פסיקת הלכה ג דברים תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת מטות מסעי תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קפח קכד עב מטות מסעי תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת מטות מסעי יא תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת מטות מסעי י תשעזהפעלהפעלהפעל
ימי בין המיצרים יב מטות מסעי תשעזהפעלהפעלהפעל
תפילה רפאינו מטות מסעי תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת פינחס כג תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פינחס תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע שיח פינחס תשעזהפעלהפעלהפעל
גורמי השכחה פינחס תשעזהפעלהפעלהפעל
תפילה סלח לנו אבינו כי חטאנו פינחס תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת פינחס כב תשעזהפעלהפעלהפעל
ימי בין המיצרים יא פינחס תשעזהפעלהפעלהפעל
השמחה בקיום המצוות פינחס תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע שיח בלק תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת בלק תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קפו קכז עב בלק תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק כב תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק כא תשעזהפעלהפעלהפעל
מלבושי כבוד בלק תשעזהפעלהפעלהפעל
כה בסיוון ועשרת הרוגי מלכות התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת דברים יא שבת חזון התשעדהפעלהפעלהפעל
ימי בין המיצרים ט פינחס תשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות ימי בין המיצרים התשעבהפעלהפעלהפעל
ענייני החורבן ובין המיצרים התשעהפעלהפעלהפעל
ענייני בין המיצרים התשעאהפעלהפעלהפעל
הלכות ימי בין המיצריםהפעלהפעלהפעל
ימי בין המיצרים תשסחהפעלהפעלהפעל
ימי בין המיצרים תשסחהפעלהפעלהפעל
ימי בין המיצריםהפעלהפעלהפעל
ענייני חודש אב ובין המיצריםהפעלהפעלהפעל
ימי בין המיצריםהפעלהפעלהפעל
סימן רכה שהחיינו בין המיצרים מטת תשסההפעלהפעלהפעל
פרשת מסעי וימי בין המיצרים תשסחהפעלהפעלהפעל
פרשת דברים ה שבת חזוןהפעלהפעלהפעל
ציון רבי עקיבא ועשרה הרוגי מלכות בהפעלהפעלהפעל
עשרה הרוגי מלכות תשנההפעלהפעלהפעל
עשרה הרוגי מלכות תשנההפעלהפעלהפעל
עשרת הרוגי מלכות קרח תשעאהפעלהפעלהפעל
שבת חזון תשנטהפעלהפעלהפעל
שבת חזון תשנטהפעלהפעלהפעל
145751לעטרת ראשינו שליט"א שלום רב, האם בליל תשעה באב וכן ביום, האם מותר ללמוד תהלים, מעמדות, חק לישראל, פתח אליהו, וכן שאר לימודים שהאדם רגיל לקרוא בכל יום?
145644לרב היקר שליט"א קראתי את שכתב כת"ר שליט" על ענין שמצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע ונהניתי מאוד. האם זה קשור לענין "מוטב יהיו שוגגין"? אפשר דוגמא. תודה רבינו.
145549לכבוד הרב מוצפי שליט"א הרב שלנו אמר הלילה בשיעור כי אדם נתפס על עוונות של בני ביתו, האם זה נכון? ובמי מדובר?
145443לכבוד מו"ר "כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא.." ילמדנו רבנו א. האם מדובר רק בענייני מצוות/תקנות דרבנן או גם במצוות מהתורה?ב. האם יש עוד חילוקים מתי כלל זה תקף ומתי לא
145306באנו לעורר את כל אהובינו ומכרינו לכך שישנם ספרים של מורנו הרב שצריכים לצאת לאור העולם ונדרש להזיל ממון רב אנחנו מבקשים עזרתכם הנדיבה. לפרטים לפנות למנחם 0548033817
145868שלום לכבוד הרב שליטא לשים את קשר תפילין של ראש לאחר חליצתו. על המכסה ולכרוך הרצועות מצדדיו. האם הלכה או מנהג טוב
145867שלום וברכה לכבוד הרב,האם ישנה בעיה בדגים המיובאים מסין.תודה ומחילה מכבוד הרב
145866כבוד הרב אמר לי ללמוד הלכות שבת ולקיימן כדי שזה יועיל למצב הבריאותי שלי- מאיזה ספר כדאי שאלמד? יש משהו מותאם לנשים וקל להבנה ולמידה?תודה לרב על המלצתו ה' ישמורך בריא ושלם
145865לכבוד הרב ארוע בר מצווה ברית מילה שמתקיימת בתשעת הימים. (על טהרת הקודש כמובן). האם המלצרים והצלם והתזמורת יכולים לאכול בשר.? בבריאות איתנה לכבוד הרב.
145864לכבוד הרב תפילת ראש חודש עם אשכנזים האם אפשר לאחר הלל לומר איתם לפי הסדר שבם אומרים בית יעקוב וברכי נפשי ?תודה לרב ורפואה שלמהמאיר דיין
145863לכבוד הרב שלום רב איך צריך להתנהג עם האישה לגבי יום ט' באב חוץ מאיסור.... האם צריך להתנהג כמו בימי נידתה?
145862לכבוד הרב שליט"א, ראשית תודה רבה על כל הזמינות באתר בתשובות מפורטות בסבלנות ובנועם זה לא מובן מאליו.נכנסתי לשבוע 41 במידה ואלד ביומיים הקרובים מה הדין שלי לגבי צום ט באב?
145861לכבוד הרב לאחר חיפושים הבנו שאבד לנו חפץ מהבית, חשדנו בליבנו במישהי שהיא לקחה את החפץ, היום השכנה הגיע ואמרה שהילד הביא לה את החפץ, כל החושד בכשרים לוקה בגופו איך ניתן לכפר
145860לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר ללמוד בשו"ת מבשרת ציון חלק ד" על ענייני האבלות (גסיסה,יציאת נשמה ,קבורה,שבעה ..) בתשעה באב. ובע"ה תזכה לראות בנחמת ציון במהרה בימינו אמן
145859לכבוד הרבהאם אפשרי ללכת לקברי צדיקים בירושלים ולכותל,לא מצריך נסיעה מחוץ לעירלצורך תפילה לרפואההילולה של הארי הקדוש האם אפשרי ללכתבימים אלה ?
145858לכבוד הרב לגבי ברית מילה לתינוק שנדחה הברית עקב כך שהיה משקל נמוך מאוד הרופא אמר שבתאריך(תשעה באב) זה צפוי להגיע למשקל הרצוי? מה דעת ההלכה?
145857שלום לכבוד הרב מישהו משפחתי תרם למוסד תורני וסכום מכובד מאוד ,כעת יש לאותו אחד שתרם ילדים שאין להם(לפעמים כמעט אוכל,אז העירו לו על הנ"ל,אז האם זה נכון שכבר איאפשר להתחרט?
145856לכבוד הרב מה עניין בימים אלו של שכניתא בגלותא? כיצד ניתן להתחזק באמת בהרגשה הפנימית בצער של השכינה ומה הפסדנו מהחרבן? תזכו לראות בבניין בית המקדש עוד השנה עם כל ישראל
145855לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א מה לעשות במקרה שבחור הציע לי נישואין ובא עם הוריו לבקש את ידי ואבי שמצא בו ערוות דבר התנגד ועכשיו הבחור מקפיד ונפרדנו ? קשה לי אני בדילמה .
145854לכבוד הרב! ב"ה אשתי ילדה ביום ראשון,היא שואבת ומניקה האם עליה לצום בט באב? האם צריך לתת לה לאכול בשר בתשעת הימים או שיכולה להחמיר? תודה!!
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל